Tallvedsnematod hittades i en portugisisk lastpall av trä

1.7.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har hittat levande tallvedsnematoder i en portugisisk lastpall av barrträ. I Europa förekommer den här växtskadegöraren, som är farlig för barrträd, i Portugal på fastlandet samt på Madeira. Den har inte spridits till de finländska skogarna.</p>

Tallvedsnematoden sprids lätt från ett land till ett annat via förpackningsmaterial av trä. Lastpallar av trä måste värmebehandlas och utanför EU tillåts också behandling med metylbromidgas. Den aktuella lastpallen var enligt märkningarna värmebehandlad enligt bestämmelserna, men trots detta var nematoderna levande. Evira har bestämt att den förorenade lastpallen ska förstöras.

Evira kontrollerar kontinuerligt träemballage med tanke på tallvedsnematoder som en del av den normala tillsynen över växthälsan. Förra gången tallvedsnematoder hittades i portugisiskt förpackningsmaterial av trä var år 2008. Levande nematoder hittas så gott som varje år i några utländska förpackningsmaterial av trä.

Tallvedsnematoden är en skadegörare som får tallar att vissna. Den förekommer i Kanada, USA, Mexiko, Japan, Taiwan, Kina och Koreanska republiken. Den sprids i skogen via långhorningar.

Mer information om ämnet:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänsskadegörare > Tallvedsnematod
Evira.fi > Växter > Införsel och utförsel > Förpackningsmaterial av trä

Mer information ger:
överinspektör Kari Nurmi tfn 040 548 0372 (anträffbar 1.7)
specialforskare Jyrki Tomminen, tfn 040 725 7236

Teman: