Tallvedsnematoder har påträffats i träemballage från Portugal – aktörerna ombeds göra anmälan för koncentrerad inspektion

23.9.2008

<div>Vid en inspektion som Evira gjorde påträffades levande tallvedsnematoder i träemballage från Portugal. Tallvedsnematoden är en farlig skadegörare för skogen. I Europa förekommer den endast i Portugal. Inspektionerna koncentreras på portugisiskt träemballage.</div>

EU-kommissionen uppmanade alla medlemsländer att koncentrera sina inspektioner på portugisiskt träemballage efter att de svenska växtinspektionsmyndigheterna i augusti i år hade anmält till EU-kommissionen att de upptäckt tallvedsnematoder.

Prover som tagits av träemballage som används vid godstransport undersöktes i laboratoriet vid enheten för växtanalytik. I den undersökning som bekräftades den 18 september hittades levande tallvedsnematoder i två prover. Förpackningarna kommer att förstöras genom förbränning under myndighetsövervakning.

Av EU-länderna är det bara Portugal som har kända förekomster av tallvedsnematoder. Där gjordes de första observationerna 1999. Trots alla bekämpningsåtgärder har tallvedsnematoden där spritts över ett stort område.

Tallvedsnematoden (Bursaphelenchus xylophilus) är en mikroskopiskt liten rundmask som lever i barrträd. Den får de angripna träden att torka och dö. Tallvedsnematoden sprids med hjälp av vissa skogsinsekter, främst långhorningar av släktet Monochamus. I de undersökta träemballagen hittades inga larvgångar av vektorinsekter. Flygtiden för långhorningarna i Finland går mot sitt slut, vilket minskar spridningsrisken.

Inspektionerna fortsätter så att man kan försäkra sig om att tallvedsnematoden inte lyckas sprida sig till de finländska skogarna. För att koncentrera inspektionerna ber Eviras växtinspektion de aktörer som skaffar produkter från Portugal med transportförpackning som innehåller trä att anmäla det träemballage de innehar antingen per e-post till adressen:
kasvinterveys at-merkki-kapea.gifevira.fi eller per telefon till
överinspektör Otto Hukka, Evira, tel. 020 77 25160.

Mera information om tallvedsnematoden:
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektionen > Karantänskadegörare > Skogen och trävaror

Ytterligare information
enhetsdirektör Hannu Kukkonen, tel. 020 77 25030
specialforskare Jyrki Tomminen, tel. 040 725 7236 (laboratorieundersökningar)


Teman: