Tallvedsnematoder hittades i trälastpallar från USA

26.11.2014

<p>I trälastpallar som kom från USA hittades levande tallvedsnematoder vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras kontroll. Lastpallarna förstördes genom att brännas upp. Tallvedsnematoden är en skadegörare på barrträd. &nbsp;I Europa har den spridits till Portugal och Spanien.</p>

Tallvedsnematoden sprids lättast från land till land via förpackningsmaterial av trä som används vid godstransporter, exempelvis lastunderlag, lådor och stödjevirke.Tallvedsnematoden är en mikroskopiskt liten nematod som förekommer i Kanada, USA, Mexiko, Japan, Taiwan, Kina och Koreanska republiken.I finländska skogar har inga tallvedsnematoder hittats.

Enligt den internationella standarden ISPM 15 ska förpackningsmaterial av trä värmebehandlas för att ta död på växtskadegörare och det ska stämplas med märkning enligt standarden. Utanför EU tillåts också behandling med metylbromidgas.

”Lastpallarna från USA hade stämpling om behandling enligt bestämmelserna, men trots detta hittades levande tallvedsnematoder i dem. Det kan bero på exempelvis att värmebehandlingen inte har varit tillräckligt effektiv. Tallvedsnematoder hittas i förpackningar av trä en eller ett par gånger om året, vissa år inte alls”, konstaterar sektionschef Raija Valtonen vid Eviras enhet för växthälsa.

Tallvedsnematodens viktigaste värdväxt är tall, men den kan också leva på bland annat gran och lärkträd. Nematoderna följer med tallbockar från angripna träd till friska träd.

Om tallvedsnematoder hittas i finländska skogar skulle de årliga kostnaderna för bekämpning och utrotning bli mycket höga. Spridning av tallvedsnematoder kan förhindras endast genom avverkning av skog eller gårds- och parkträd på den plats där nematoder har spridit sig. Om nematoder hittas innebär det också skada för virkesexporten.

Evira och närings-, trafik- och miljöcentralerna tar regelbundet prover på förpackningsmaterial av trä som anländer till Finland. På riskområden, exempelvis i omgivningen kring hamnar och fabriker, tas årligen prover av växande träd med tanke på eventuell förekomst av tallvedsnematoder.

Läs mer: 
Frågor och svar om tallvedsnematoder

Mer information:
sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510
specialforskare Jyrki Tomminen, tfn 040 725 7236

 

Teman: