Tänk på säkerheten vid användning av det nya vaccinet mot mastit

30.3.2010

<p>På den finska marknaden lanseras snart det första vaccinet för nötkreatur, i vilket flytande paraffin används som adjuvant. Detta Startvac vaccin används för besättningsimmunisering av kor och kvigor i mjölkkobesättningar med återkommande juverinflammationer. Produkten har godkänts för försäljning inom hela EU i februari 2009. I Finland har Evira släppt ut de första partierna på marknaden i mars 2010.</p>

Vid oavsiktlig injektion krävs omedelbara åtgärder
Preparatet Startvac innehåller som adjuvant flytande paraffin, vilket är en mineralolja. Oavsiktlig injektionkan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart.

Om man råkar injicera sig av misstag, skall man omedelbart kontakta en läkare, även om det endast rör sig om en liten mängd. Injiceringsstället måste eventuellt öppnas och spolas framförallt, särskilt om injektionen träffat en fingertopp eller senor. I bipacksedeln ingår instruktioner också till läkaren och därför lönar det sig att ta den med till läkaren.

Motsvarande irriterande adjuvanter har tidigare använts bl.a. i fiskvacciner.

Mer information / vaccininfo:
Forskare Karoliina Alm-Packalén, tfn 040–486 0052
Specialforskare Miia Jakava-Viljanen, tfn 050–3510308
Forskningsenhetsdirektör Liisa Kaartinen, tfn 040–840 7364

 

Teman: