Telefonnumret till svinregistrets kundtjänst har ändrats

1.8.2008

<div>Svinregistrets kundtjänst svarar från 4 augusti på svenska på nummer 020 69 0996 och på finska på nummer 020 69 0995, från måndag till fredag kl. 9–12. Anmälningarna av djurantal för årets andra tertial 2008 skall föras in i registret i september. </div>

Anmälan om djurantal till svinregistret för årets andra tertial 2008 skall lämnas in före utgången av september 2008. I anmälan av djurantal 2/2008 anges antalet djur i maj, juni, juli och augusti: antal grisar, slaktsvin, unga avelssvin, suggor, galtar och minigrisar som fanns på djurhållningsplatsen på räkningsdagarna 1.5, 1.6, 1.7 och 1.8.2008, indelade i grupper på detta sätt, samt månadsvis det antal som fötts och dött på djurhållningsplatsen, de döda indelade i två grupper: grisar och andra svin.

Ytterligare information:
www.evira.fi > Djur och hälsa > Märkning och registrering > Svin > Aktuellt


Teman: