Temporära exportbegränsningar till Ryssland

15.7.2010

<p>&nbsp;</p>

Den ryska veterinärmyndigheten har skickat ett brev till de finska myndigheterna angående en inspektion i maj av de ryska myndigheterna som riktade sig till finska kött- och mjölkanläggningar (23 st). På basen av inspektionen har den ryska veterinärmyndigheten utsatt temporära exportbegränsningar för 14 finska kött- och mjölkanläggningar. På grund av detta har i praktiken dessa företags produkter inte kunna exporteras från och med 12.7.2010 till Ryssland. Mera information är tillgänglig på den ryska veterinärmyndighetens webbsidor http://www.rosselkhoznadzor.ru/fsvps/importExport/finland/enterprises.html?product=2&productType=1&_language=en

Evira utreder tillsammans med de finska livsmedelsföretagen orsakerna som lett till de temporära exportbegränsningarna och kommer att omedelbart svara den ryska veterinärmyndigheten.

Ytterligare information: enhetschef Kyösti Siponen, Evira, Import- och marknadskontroll, tfn 050 386 8412

 

Teman: