Tikes slutliga information om spannmålsskörden och Eviras uppföljning av kvaliteten: 84 procent av rågen, hälften av vetet uppfyller kriterierna för brödsäd

17.1.2008

<div>84 procent av den inhemska rågen uppfyllde kvalitetskriterierna för brödsäd. För veteskörden var andelen hälften, vilket är betydligt mer än år 2006. Även andelen korn som fyllde kraven på maltkvalitet var högre än år 2006. Informationen är baserad på de uppgifter om skörden 2007 som Tike och Evira samlat in. </div>

Stor regional variation för vårvete

Av veteskörden fyllde 406 miljoner kilo kvalitetskriterierna för brödvete. Därav utgjorde vårvete 360 miljoner kilo och höstvete 46 miljoner kilo. Vårvetets proteinhalt var högre än året innan, vilket höjde den andel som fyller kriterierna för brödsäd från 42 procent året innan till 56 procent. Också för höstvete steg den andel som fyller kriterierna för brödsäd från året innan. De regionala skillnaderna var dock stora: I Nyland dög 45 procent av vårveteskörden till brödsäd, medan andelen i Egentliga Finland var 83 procent. För höstvete var motsvarande andelar 4 respektive 40 procent.

70 miljoner kilo råg fyller kriterierna för brödsäd

För rågen var den andel av skörden som uppfyller kriterierna för brödsäd cirka 70 miljoner kilo, dvs. 84 procent av hela rågskörden. Rågens genomsnittliga falltal var lägre än år 2006, vilket sänkte andelen råg som fyllde kriterierna för brödsäd med cirka tio procentenheter.

216 miljoner kilo korn var av maltkvalitet

Proteinhalten var lägre än under tidigare år, vilket ökade andelen maltkorn av maltkvalitet. Maltkorn som uppfyllde kvalitetskriterierna för mältning utgjorde 42 procent av hela skörden av maltkorn. Mest maltkorn av maltkvalitet producerades i Egentliga Finland och Tavastland.

Skörden av foderspannmål var av god kvalitet

Något över en miljard kilo eller 71 procent av skörden av foderkorn hade en hektolitervikt över 64 kilo. Andelen är 19 procentenheter lägre än året innan. I Egentliga Finland var andelen 93 procent men i Österbotten bara 60 procent.

Havrens kvalitet mätt i hektolitervikt var på samma nivå som föregående år. 93 procent av havreskörden hade en hektolitervikt över 52 kilo, vilket är foderindustrins kvalitetskrav, och 31 procent hade en hektolitervikt över 58 kilo, vilket krävs av grynhavre. Mest havre lämpad som grynhavre producerades i Södra Österbotten: cirka 83 miljoner kilo, vilket är 46 procent av områdets hela havreskörd. De regionala skillnaderna i havrens kvalitet var mindre än för andra spannmål.

I det här meddelandet har Tikes skördeuppgifter och Eviras uppgifter om uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet kombinerats. Tikes skördeenkät omfattade ett sampel på cirka 5 800 gårdar. I Tikes sampel ingick också de 1 700 gårdar, av vilka Evira bad om spannmålsprover för bestämning av spannmålens kvalitet. Tikes skördeenkät besvarades av närmare 5 700 gårdar och Evira fick spannmålsprover från över 900 gårdar för sina kvalitetsanalyser. De arealer som finns i statistiken är korrigerade arealer, dvs. den sådda arealen har minskats med den areal som enligt odlarnas anmälan till landsbygdsmyndigheterna helt har förstörts samt den areal som skördats som ensilage.

Ytterligare information:
Tabell: Spannmålsskördens kvalitet 2007 (pdf, 100 kbyte)
http://www.evira.fi/attachments/kasvintuotanto_ja_rehut/vilja/tiedote_liitteet/Viljan_laatu_2007_lopullinen.pdf

Kvalitetsuppföljning av inhemsk spannmålsskörd 2007 (pdf, 2 Mbyte) http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_518.pdf

Uppgifter om spannmålsskörden
Forskare Anneli Partala, tel. 020 77 21 376
Forskare Mirva Kokkinen, tel. 020 77 21 371
Tike, statistikgruppen
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Uppgifter om spannmålens kvalitet
Enhetsdirektör Mirja Kartio, tel. 020 77 25090
Överinspektör Juha Kärkkäinen, tel. 020 77 25098
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för växtanalytik
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: