Tikes slutliga information om spannmålsskörden och Eviras uppföljning av kvaliteten: Brödsäd av svag kvalitet, god foderspannmål

29.1.2009

<div>En femtedel av veteskörden och knappt en tredjedel av rågen uppfyllde kvalitetskraven för brödsäd. Andelen korn av maltkvalitet var större än under de senaste åren. Maltkornets och foderspannmålens i övrigt goda kvalitet försämrades av mögliga och grodda kärnor. Sådana kvalitetsfel förekom i större omfattning än under de senaste åren. Informationen är baserad på de uppgifter om spannmålsskörden och dess kvalitet 2008 som Tike och Evira samlat in.</div>

Fastän veteskörden uppgick till 788 miljoner kilo eller nästan lika mycket som året innan uppfyllde bara 155 miljoner kilo de allmänna kvalitetskraven på brödvete. Därav var 122 miljoner kilo vårvete och 33 miljoner kilo höstvete. Andelen vårvete som uppfyller kriterierna för brödsäd sjönk till 17 procent på grund av låg hektolitervikt och proteinhalt. De regionala skillnaderna var stora. I praktiken kan ett spannmålsparti av sämre kvalitet balanseras upp med hjälp av spannmål av bättre kvalitet. På så sätt kan spannmål som inte uppfyller de allmänna kvalitetskraven för brödsäd duga som brödsäd.

Rågens genomsnittliga falltal var 2000-talets lägsta, vilket sänkte den andel av skörden som uppfyller kriterierna för brödsäd till 27 procent. Endast 16 miljoner kilo av den totala rågskörden på 61 miljoner kilo hade ett falltal över 120.

Låg proteinhalt och stor kornstorlek för maltkorn
Skörden av maltkorn var närmare 640 miljoner kilo dvs. skörden var rekordstor. Hela 505 miljoner kilo eller 79 % var av maltkvalitet i fråga om låg proteinhalt och stor kornstorlek. Mögliga och grodda kärnor minskade dock den skördemängd som var av maltkvalitet.

Havrens hektolitervikt hög
Närmare en miljard kilo eller 66 procent av skörden av foderkorn hade en hektolitervikt över 64 kilo. Andelen är mindre än året innan och den varierar mellan 88 procent i Egentliga Finland och 33 procent i Mellersta Finland.

Cirka 93 procent av havreskörden på 1,2 miljarder kilo hade en hektolitervikt över 52 kilo, vilket i allmänhet är foderindustrins kvalitetskrav, och 40 procent hade en hektolitervikt över 58 kilo, vilket krävs av grynhavre. Havrens höga hektolitervikt höjde den skördeandel som uppfyller kvalitetskraven för grynhavre till närmare 500 miljoner kilo. De regionala skillnaderna i foderspannmålens kvalitet var stora.

Skörde- och kvalitetsuppgifternas bakgrund
I det här meddelandet har Tikes skördeuppgifter och Eviras uppgifter om uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet kombinerats. Tikes skördeenkät omfattade ett sampel på cirka 5 800 gårdar. Av dessa fick 1 300 gårdar dessutom av Evira en begäran om spannmålsprover för undersökning av spannmålens kvalitetsuppgifter. Tikes skördeenkät besvarades av närmare 5 600 gårdar och Evira fick spannmålsprover från närmare 800 gårdar. De arealer som finns i statistiken är korrigerade arealer, dvs. den sådda arealen har minskats med den areal som enligt odlarnas anmälan till landsbygdsmyndigheterna helt har förstörts samt den areal som skördats som ensilage.

Tabells:
Spannmålskördens kvalitet 2008
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Spannmål > Uppföljning av spannmålsskördens kvalitet > Spannmålsskördens kvalitet 2008 (pdf)

Spannmålskördens kvalitet 2005-2008
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Spannmål > Uppföljning av spannmålsskördens kvalitet > Spannmålsskördens kvalitet 2005-2008 (pdf)

Ytterligare information
Uppgifter om spannmålsskörden
Forskare Anneli Partala, tel. 020 77 21376
Forskare Mirva Kokkinen, tel. 020 77 21371
Tike, statistiktjänster
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Uppgifter om spannmålens kvalitet
Enhetsdirektör Mirja Kartio, tel. 020 77 25090
Specialforskare Elina Sieviläinen, tel. 020 77 25092
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, växtanalytikenheten
E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@evira.fi


Teman: