Tilläggskrav på export av produkter från växtriket till Ryssland från 1.7.2008

1.7.2008

<div>Ryssland och EU har undertecknat ett Memorandum som gäller förekomst av i synnerhet rester av växtskyddsmedel, nitrat och nitrit i produkter från växtriket. Rysslands lagstiftning har delvis strängare krav än EU-bestämmelserna när det gäller den högsta tillåtna halten av växtskyddsmedelsrester samt nitrat och nitrit i produkter från växtriket. Med hjälp av de åtgärder som är inskrivna i Memorandumet försöker man undanröja exportproblemen.</div>

Memorandumet tillämpas från 1.7.2008. Exporten av produkter från växtriket fortsätter på normalt sätt, om det i Ryssland inte finns något att anmärka på de högsta halterna av växtskyddsmedelsrester, nitrater och nitriter samt beträffande de dokument som krävs. I EU-medlemsländerna väntar man nu på Rysslands tolkning av avtalet och iakttagandet av det i praktiken.

Rysslands lagstiftning kräver att varje exportparti ska åtföljas av ett dokument som anger med vilka aktiva substanser produkterna har behandlats under produktion och lagring och när den senaste behandlingen har gjorts. Ifall Ryssland upptäcker överskridningar av maximihalterna eller brister i dokumenten kan det krävas s.k. säkerhetscertifikat av exportören enligt Memorandumet.

Mera information finns på Eviras webbplats (på finska): http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/torjunta-ainejaamat/kasvikunnan_tuotteiden_vienti_venajalle/

Ytterligare information:
Överinspektör Ulla Karlström, tel. 020 77 24288, 040 48 777 98, ulla.karlstromat-merkki.gifevira.fi

 


Teman: