Tillbakadragningar av livsmedel och material som står i kontakt med livsmedel år 2007

2.4.2008

<div>&Aring;r 2007 fick Evira meddelande om 44 tillbakadragningar. Under de senaste &aring;ren har antalet tillbakadragningar varit av samma storleksklass. P&aring; grund av mikrobiologisk kvalitet gjordes f&auml;rre tillbakadragningar &aring;r 2007 &auml;n tidigare, medan antalet tillbakadragningar p&aring; grund av fel i material som kommer i kontakt med livsmedel har &ouml;kat j&auml;mf&ouml;rt med tidigare &aring;r.</div>

I åtta fall gällde tillbakadragningen kosttillskott (piller och extrakt som säljs som livsmedel). Orsakerna till tillbakadragningen varierade. I ett fall var det fråga om ett läkemedel som inte får säljas i livsmedelsaffärer. I några fall innehöll kosttillskotten för mycket främmande ämnen, i ett fall innehöll ett kosttillskott ett nytt livsmedel, vars säkerhet inte var fastställd. Vissa kosttillskott innehöll en förbjuden bestrålad ingrediens och två partier med kosttillskott drogs tillbaka på grund av misstankar om hälsopåverkan.

På grund av allergiframkallande ingredienser gjordes åtta tillbakadragningar. Bland annat var sulfit i drycker eller nötter i vissa bageriprodukter inte omnämnda. På vissa produkter var märkningarna om allergiframkallande ämnen felaktiga.

Fyra importerade paprikapartier och två inhemska äppelpartier innehöll rester av bekämpningsmedel i mängder som översteg gränsen för akut toxisk referensdos och de togs därför bort från marknaden. Två rispartier innehöll ickegodkänt genmodifierat ris och ett risparti var av dålig mikrobiologisk kvalitet. På grund av mikrobiologisk risk drogs också grönsaksburkar bort från marknaden, då brister i fogarna upptäcktes. Bröd drogs bort när det misstänktes att förorenat vatten använts vid tillverkningen.

Fyra rökugnar och tre produkter, vilkas förpackningsmaterial orsakade hälsorisk, drogs bort från marknaden. I rökugnarna hade det använts målfärg som vid upphettning bröts ned till skadliga organiska föreningar. Ett parti muggar frigjorde för mycket kadmium och ett annat gav ifrån sig bly, och plasttätningen i metallocket till en glasburk överförde ftalat till livsmedlet.

På grund av glasskärvor drogs två produkter bort och på grund av metallbitar en produkt. Sex slag av matlagningsgrädde drogs bort från marknaden på grund av att de innehöll dioxin.

Alla tillbakadragningar beskrivs närmare på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/produktfel_och_aterkallelser/

Aktörerna i livsmedelsbranschen meddelar vanligen sina kunder om tillbakadragningen via tidningsannonser.

Ytterligare information:
Konsultativa tjänstemannen Auli Suojanen
auli.suojanenat-merkki.gif evira.fi, tel. 050 386 8434

Teman: