Tillsatsernas E-koder och namn nu som mobiltjänst

1.7.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tagit i bruk en mobiltjänst, där man med hjälp av en E-kod lätt kan kontrollera namnet på tillsatsen eller E-koden med hjälp av namnet. Mobiltjänsten kan tas i bruk antingen med mobiltelefonen eller datorn på adressen <a href="http://m.evira.fi" target="_blank" title="http://m.evira.fi">http://m.evira.fi</a>. Tjänsten kräver inte registrering.</p>

Med mobiltjänsten kan man söka information om tillsatser som står på livsmedelsförpackningen till exempel på butiksresan. Med hjälp av E-mobilen får man också information om tillsatsens ursprung och användningsändamål. Dessutom får man veta om ett acceptabelt dagligt intag (Acceptable Daily Intake, ADI) har fastställts för tillsatsen.

Mobiltjänsten fungerar i de flesta mobiltelefoner som finns på marknaden. Tjänsten är avsedd för nya mobiltelefoner och bärbara datorer med internetuppkoppling. För dataöverföringen debiteras enligt teleoperatörens egen prislista. E-mobil fungerar också via utländska operatörer, men tjänsten fungerar för tillfället endast på finska.

E-kodsystemet för tillsatser har ursprungligen utvecklats i Europeiska unionen. Bokstaven E framför numret betyder att EU har utifrån en vetenskaplig bedömning godkänt att tillsatsen kan användas i livsmedel.

Mer information om tillsatser på www.evira.fi > Livsmedel > Information om livsmedel > Sammansättning > Tillsatser.

Ytterligare information:

  • kommunikationsdirektör, Marja Laeslehto, Evira, tfn 050 386 8401 (E-mobil)
  • överinspektör Kirsi-Helena Kanninen (på plats 18–29.7 och från och med 15.8), Evira, tfn 040 489 3346 (tillsatser)

Teman: