Tillstånd behövs för införsel av sällskapsfåglar

9.7.2008

<div>Nu när sommarturismen pågår påminner Evira om att kraven på införsel av sällskapsfåglar är strängare än i fråga om andra sällskapsdjur. Samma krav gäller både fåglar som införs från utlandet och fåglar som återvänder från en semesterresa tillsammans med sin ägare. Fåglar får införas i Finland endast med importtillstånd beviljat av Livsmedelssäkerhetsverket Evira och med noggrann iakttagelse av dess villkor. Importtillstånd ska ansökas i god tid före den planerade införseln. Avsikten med kraven är att säkerställa att inga djursjukdomar sprids med sällskapsdjur till Finland. </div>

Villkoren för importtillstånd bestäms enligt djursjukdomssituationen i det land som djuren kommer ifrån. Införselvillkoren för sällskapsfåglar som importeras från EU-länder är bl.a. individuell identifikation (sluten fotring eller mikrochip) och veterinärbesiktning före och efter införseln. Vid införsel från länder utanför Norden är kravet också undersökning med avseende på Newcastlesjuka och fågelinfluensa.

Alla ansökningar behandlas från fall till fall och tillstånd kan också avslås av djursjukdomsskäl. Från restriktionsområden som är baserade på sjukdomsfall får inga fåglar införas i landet. Importtillstånd ansöks av Evira med en fritt formulerad ansökan med angivelse av importörens kontaktuppgifter samt djurslag som ska importeras och från vilket land djuren importeras. Importtillståndet gäller i ett år och kostar för närvarande 91 euro.

Vid införsel av sällsynta eller annars hotade djur, till exempel ormar, sköldpaddor eller papegojor, måste dessutom CITES-konventionen beaktas. CITES är en konvention om internationell handel med utrotningshotade djur och växter. Konventionen förutsätter utförsel- och införseltillstånd eller införselanmälan för vissa djurslag.

Information om bestämmelserna om införsel av sällskapsfåglar finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Djur och hälsa > Införsel och utförsel.

Evira ger också råd per e-post och telefon i frågor som rör införsel och utförsel av djur. Frågor kan sändas till adressen ehyt[at]evira.fi. Telefonrådgivning ges vardagar kl. 9.00–11.00 på nummer 020 690 991.

Mera information om CITES-konventionen och därtill hörande tillstånd fås av Finlands Miljöcentrals Naturenhet och på webbplatsen http://www.ymparisto.fi/cites

Ytterligare information:
Enheten för djurhälsa och välfärd, Evira
- Överinspektör Virva Valle, tel. 020 77 24309
- Överinspektör Sanna Varjus, tel. 020 77 24225


Teman: