Tillsyn över datummärkningar

31.7.2008

<div>I offentligheten har datummärkningarna på livsmedel lyfts fram under den senaste tiden. Ofta föreställer man sig att märkningen om sista användningsdag och bäst före-datum är samma sak. Men det är de inte, utan en produkt med en bäst före-datering får säljas och användas också efter det aktuella datumet, om kvaliteten är i skick. Ansvaret för produktens kvalitet vilar då på försäljaren. Det rekommenderas dock att konsumenterna med hjälp av anslag i närheten av produkten ska informeras om att bäst före-dateringen har överskridits så att konsumenten själv kan avgöra om han ska köpa produkten eller inte. Sista användningsdag anger däremot bokstavligt sista användningsdag. Efter det datumet ska produkten inte heller användas för tillverkning av livsmedel som ska säljas eller serveras.</div>

Ett av tyngdpunktsområdena i nästa års kampanj om förpackningspåskrifter kommer att vara att klargöra skillnaderna mellan de här datummärkningarna för konsumenterna. Målet för kampanjen är att inspirera konsumenterna att läsa och utnyttja förpackningspåskrifterna.

Evira uppmanar tillsynsmyndigheterna att hålla tillsyn över att livsmedelsföretagarnas egenkontroll är tillräcklig i alla situationer för att säkerställa att livsmedlen motsvarar bestämmelserna. I synnerhet ska övervakarna fästa vikt vid att egenkontrollen täcker tillsynen över förpackningspåskrifter och andra produktegenskaper jämsides med den egenkontroll som rör förhållandena.

Ytterligare information:
Överinspektör Tytti Itkonen, tel. 020 77 24296


Teman: