Tillsynen i den finska livsmedelskedjan utvärderad

10.3.2010

<p>Europakommissionens kontor för livsmedels- och veterinärfrågor (Food and Veterinary Office, FVO) har utvärderat hur väl tillsynen i den finska livsmedelskedjan fungerar och hur väl vårt tillsynssystem motsvarar EU:s krav. Under tillsynen har för Finland utarbetats en landprofil på livsmedelskedjan och utvärderats tillsynsarrangemangen inom tre delområden.</p>

Teman: