Tillverkningen av autogenvaccin upphör vid årsskiftet

16.7.2007

<div>Evira upphör med tillverkningen av gårds- och djurspecifika autogenvaccin samt kolikultur för hästar vid utgången av det här året. För tillverkning av autogenvaccin krävs tillstånd för läkemedelsfabrik efter 31.12.2007. Ansökan om tillstånd för läkemedelsfabrik skulle ha förutsatt ansenliga tilläggssatsningar samt ökad personal hos Evira. Därför ansågs det i den här situationen inte mera vara motiverat att fortsätta tillverkningen. </div>

Evira har tidigare beslutat att upphöra med kommersiell vaccinförsäljning från 30.11.2007, eftersom verksamheten skulle kräva tillstånd för läkemedelspartiaffär på grund av en ändring av läkemedelslagen.

Evira har varit den enda tillverkaren av autogenvaccin i Finland, så det här beslutet innebär att inga autogenvaccin eller kolikultur för hästar härefter mera tillverkas i vårt land.

Beställ de sista vaccinen i tid
Eftersom tillverkningskapaciteten är begränsad ombeds de veterinärer som ännu under det här året vill använda autogenpreparat att beställa i så god tid som möjligt. Tillverkningen av varje vaccinparti tar 3–5 veckor och man kan tillverka bara 10–12 partier samtidigt. Därför måste de sista beställningarna göras före nedannämnda datum för att partierna ska hinna bli färdiga före årsskiftet.

Beställningen, stammen eller vävnaden för följande preparat måste vara framme senast
28.9.2007
Rhodokockvaccin för hästar
Kvarkavaccin för hästar
Kolivaccin för svin

31.10.2007
Stafylokocktoxoidvaccin för hundar
Vaccin mot mastitstafylokocktoxoid för nötkreatur
Pyogenesvaccin för nötkreatur

9.11.2007
Stafylokockvaccin för hundar

23.11.2007 (leverans vecka 50–51)
Papillomvaccin för hästar
Papillomvaccin för nötkreatur

17.12.2007 
Kolikultur för hästar

Den förändrade situationen kan orsaka problem för sjukdomsprofylax hos djur. En privatperson som kommer från utlandet får inte föra med sig autogenvaccin till landet. En veterinär som utöver sitt yrke i någon annan stat än Finland som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får inte heller föra in immunologiska veterinärmedicinska läkemedelspreparat till Finland.

Ytterligare information:
Veterinär Liisa Kaartinen, tel. 020 77 24577
förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: