Tjugo nya sorter har tagits med på sortlistan

16.3.2011

<p>Växtsortnämnden har godkänt att 20 nya växtsorter införs på den nationella sortlistan år 2011. Av dessa sorter är 18 åkerväxtsorter och sorter av gräs till grönytor och 2 lantsorter eller s.k. ursprungssorter. I Finland kan produceras frö endast av sådana sorter, som är införda på sortlistan antingen nationellt eller också i ett annat EU-medlemsland.</p>

Införandet på den nationella sortlistan utgör också ett tecken på att sorten lämpar sig för odling i Finland. För ursprungsväxternas del visar ett införande på listan att sorten är värdefull med tanke på skyddet av genresurser. På den finska sortlistan finns inte en enda genetiskt modifierad (GMO) sort. Evira upprätthåller den finska sortlistan.

Som ursprungssorter tog man med på sortlistan den svartskaliga havren Heljä, som odlas i Elimäki och höstrågen Joppe, som åter har sin hemvist i Orimattila.

Nya oljeväxtsorter är vårrapssorterna Tamarin och Brando, av vilka Brando är en hybridsort. Bägge sorterna är svenska.

Av höstsädsorterna togs det danska höstvetet Skagen med på sortlistan.

Norska Toria är en ny flerradig kornsort. Tvåradiga kornnyheter är tyska Sunshine, Posada och Grace jämte Propino, som kommer från Storbritannien.

Nya sorter från inhemska Boreal är havren Mirella, ärten Jermu och camelinasorten Camilla. Jermu är en gulfröig foderärt. Camilla är den första camelinasorten (dådran, oljedådran) på sortlistan.

Av vallväxtsorterna togs den inhemska ängssvingeln Klaara, rörsvingeln Swaj och timotejsorterna Lidar och Switch med på sortlistan. Swaj och Switch kommer från Sverige och Lidar är en norsk sort.

Med på sortlistan år 2011 godkändes också nya sorter av gräs till grönytor. Nya sorter hos oss är rödsvingelsorterna Litango och Charme och ängsgröet Linares. Alla är sorter från dansktyska Euro Grass.

Från sortlistan ströks kornet SW Wikingett, rapsen Wildcat och grässorterna Rainbow, Wesley, Felix och Darwin.

Växtsortnämndens beslut publiceras i Finska Växtsortmeddelandena på Eviras webbsidor
Evira.fi > Publikationer > Växter > Finska Växtsortmeddelanden

Mer information ger:
överinspektör Tapio Lahti, Evira, tfn 0400 640 881
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: