Tolv nya sorter har godkänts för upptagande i växtsortlistan

17.2.2010

<p>Växtsortsnämnden har godkänt 12 nya växtsorter för upptagande i Finlands nationella växtsortlista för år 2010. Då en sort upptas i den nationella växtsortlistan är det en bekräftelse på att sorten är lämpad för odling i Finland. Även produktion av certifierat utsäde av en sort förutsätter att den upptas i en sortlista i ett land inom EU. Evira upprätthåller växtsortlistan i Finland.</p>

Nya oljeväxtsorter i sortlistan är vårrybssorterna Aurea CL och Juliet. Aurea CL (IMI 4003) ägs av Försörjningsberedskapscentralen och sorten har utvecklats av en forskningsgrupp vid Helsingfors universitet. Aurea CL är en vårrybs av ny typ som tål en viss grupp ogräsbekämpningsmedel. Juliet (Bor 04567) är en ny rybssort från inhemska Boreal Växtförädling Ab.

Nya vårvetesorter är sorterna Aallotar (Bor 03026) och Sertori. Aallotar har förädlats av Boreal medan det schweiziska vårvetet Sertori representeras i Finland av S.G. Nieminen Oy.

De nya kornsorterna är alla flerradiga. Altti (Bor 03708), Aukusti (Bor 04509) och Wolmari (Bor 04559) är inhemska sorter från Boreal. Kornsorten Brage kommer från Norge och dess representant i Finland är Rautakesko Oy.

Havresorten Bettina (SW 031805) är av svenskt ursprung. Bettinas representant i Finland är Rautakesko Oy. Havresorten Iiris (Bor 04093) är en inhemsk sort från Boreal. Båda sorterna har vitt skal.

Ärtsorten Antti (SW C6198) är en grön matärt som har förädlats i Sverige. Antti representeras i Finland av Rautakesko Oy.

Av vallväxterna har ängssvingelsorten Valtteri (Bor 22003) godkänts för upptagande i sortlistan. Valtteri har förädlats av Boreal.

Godkännandet av ärtsorten Perttu (Boreal) och Preval ängssvingel (Euro Grass) fortsätter inte längre och de tas ur sortlistan efter år 2011.

Växtsortsnämndens beslut publiceras på Eviras webbsidor som Meddelanden från Finska växtsortsnämnden:
Evira fi > Beställningstjänst > Publikationer  >  Kasvilajikelautakunnan tiedotteita, Finnish Plant Variety Journal

Ytterligare information:
överinspektör Tapio Lahti, Evira, tfn 0400 640 881
fornamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: