Trygg matlagning i sommarhettan

29.6.2006

<div>Om sommaren njuter vi av säsongens läckerheter på stugan, vid tältet eller på sommarfester. Genom att följa några grundläggande hygienregler kan man undvika tråkiga matförgiftningar.</div>

Särskilt sommartid är det viktigt att livsmedel hanteras med omsorg, eftersom mikrober trivs och förökar sig bäst vid varmt väder. De flesta mikrober förökar sig snabbt i en temperatur på + 8 - + 60 C grader. Den temperaturen brukar kallas för riskzonstemperatur. Som snabbast förökar sig mikrober i + 20 - + 40 C grader och redan några timmars förvaring i denna temperatur gör livsmedel som lätt förskäms helt oanvändbara. Hetta upp maten som skall serveras så att den är tillräckligt het, över + 70 C grader. Om du inte serverar maten omedelbart, skall du snabbt kyla ned den till under + 8 C grader och ställa den i kylskåpet.

Se till att händerna är rena

Tvätta alltid händerna före matlagning. Tvätta dem också under matlagningens gång, framförallt efter att ha hanterat rått kött, fjäderfäkött eller fisk eller innan du börjar hantera någon annan råvara, till exempel innan du övergår från tillredning av sallad till hantering av färdig mat. På stugan eller ute i naturen kan du använda antiseptiska våtdukar, om du inte har möjlighet att tvätta händerna med vatten.

Använd kylväska

Se till att kylkedjan hålls obruten även på hemvägen från butiken. Under färder skall livsmedel som lätt förskäms förvaras i en kylväska som försetts med tillräckligt många kylklampar. Om färden tar mer än två timmar är det bäst att införskaffa varorna nära färdmålet.

Ställ ett proppfullt kylskåp kallare än vanligt

För att livsmedlen skall hålla sig i önskad tid måste man säkerställa att kylskåpet är tillräckligt kallt och att luften har möjlighet att cirkulera. I kylskåpet finns ett temperaturreglage, med vilket man själv kan påverka skåpets innertemperatur. Lämplig förvaringstemperatur för de flesta livsmedel är + 5 C grader. Kylskåpet kan också ställas kallare än så. Du kan testa temperaturen i ditt kylskåp genom att placera ett glas vatten i kylskåpet och mäta vattnets temperatur med en termometer. I ett rätt inställt och fyllt kylskåp är det kallast nedtill i skåpet. Kolla samtidigt att temperaturen i frysen är under - 18 C grader.

Förvara fisk och fiskrom tillräckligt kallt

Trygg förvaringstemperatur för vakuumförpackad kallrökt fisk, gravsaltad fisk och fiskrom är + 3 C grader eller kallare även hemma i kylskåpet. Sådana varor, för vilka sista förbrukningsdagen löpt ut, får inte användas. Om en vara förvaras i högre temperatur än +3 C grader, förkortas hållbarhetstiden. Även i fråga om fiskprodukter som man själv lagat är det skäl att beakta rätta tillredningssätt och förvaringstemperaturer så att matförgiftningar undviks.

Grillning säkrast på grillunderlag

Grillkolen borde vara tillverkade av rent trä så att giftiga gaser inte frigörs i livsmedlet eller miljön under förbränningen. Allra säkrast är att grilla på ett grillunderlag, varvid man också kan undvika att kancerframkallande PAH-föreningar bildas. Kottar rekommenderas inte i stället för kol.

Vid grillning på grillgaller skall grillkolens grillningsberedskap noggrant bedömas. Grillkolen lämpar sig bäst för grillning då neddroppat fett inte längre så lätt antänder dem så att de brinner med öppen låga. Starka flammor svärtar ned köttet eller korven och medför att PAH-föreningar bildas. Svartfärgning är ett säkert tecken på att sådana bildats och därför är det skäl att undvika nedsvärtning genom att reglera grillgallrets höjd och välja rätt tidpunkt för grillningen; med andra ord vänta minst 20–30 minuter efter tändningen.

Hetta upp köttprodukter helt igenom

Grillbiffar och andra råa köttprodukter skall hettas upp helt igenom för att eventuella sjukdomsalstrare skall förintas. Alla kärl och matbestick som kommit i beröring med rått kött skall diskas omsorgsfullt innan de används för hantering av tillrett kött eller andra livsmedel.

Mer information ger:

PAH-föreningar:
livsmedelsöverinspektör Anja Hallikainen, Evira, tfn 020 77 24287, 050 3868433

Livsmedelshygien:
överinspektör Taina Niskanen, Evira, tfn 020 77 24318
överinspektör Mari Raahenmaa, Evira, tfn 020 77 24246

Handboken Matglädje tryggt kan fås via Eviras webbtjänst: http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_260.pdf  och den kan också beställas på adressen tilauksetat-merkki.gifevira.fi

Teman: