Undersökningarna i avsikt att utreda orsakaren till EHEC-epidemin i Tyskland fortsätter

10.6.2011

<p>Undersökningar i avsikt att utreda ursprunget till EHEC-epidemin pågår fortfarande i Tyskland. Än så länge har man inte kunnat isolera orsakaren till epidemin från livsmedel.</p>

Fler undersökningsresultat väntas inom 3-4 dagar. Undersökningarna inriktades särskilt på groddar från ett tyskt företag. Utgående från utredningarna som gjorts misstänks groddarna ha orsakat epidemin.

De tyska myndigheterna har hävt intagsbegränsningarna för andra grönsaker än groddar.

Mer information ger:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910
Enhetschef Auli Vaarala, tfn 050 386 8420

Teman: