Undersökningarna om misstänkta glasskärvor klara

20.5.2009

<p> <strong>Inget kriminellt har framkommit i myndigheternas undersökningar om främmande föremål som har hittats i livsmedel.</strong> </p>

Under våren började polisen och de myndigheter som ansvarar för livsmedelstillsynen i Finland få anmälningar om främmande föremål som hittats i livsmedel, främst misstänkta glasskärvor. Motsvarande upptäckter och anmälningar började göras i Sverige lite tidigare.

I polisens och livsmedelstillsynens undersökningar framkom att upptäckterna av föremål som inte hör hemma i livsmedel är enskilda fall utan koppling till varandra, och inget samband har heller konstaterats mellan fallen i Finland och andra länder. De fall som framkommit i Finland har inte haft något geografiskt samband och har inte heller riktat sig mot någon särskild affärskedja, tillverkare eller produkt. I centralkriminalpolisens kriminallaboratorieundersökningar framkom att den största delen av de främmande föremålen var plastbitar, förpackningsplast, sandkorn eller saltkristaller.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira gav de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna anvisningar angående fynden och bad om information om anmälningar om främmande föremål som lämnats in till tillsynsmyndigheterna. Fram till början av maj hade totalt 166 anmälningar gjorts, varav största delen, tre fjärdedelar, rörde sig om misstänkta glasskärvor.

De produkter som anmälningarna rörde är mycket olika och har inget tydligt samband. Polisen har mottagit 90 anmälningar om främmande föremål i livsmedel. I Södra Finlands län har 22 anmälningar gjorts, i Västra Finlands län 39, i Östra Finlands län 17, i Uleåborgs län 5, i Lapplands län 5 och på Åland 2.

För livsmedelstillsynen har antalet anmälningar under så här kort tid dock varit stort, och därför har Evira bett de kommunala tillsynsmyndigheterna att kontakta alla de företag i vars produkter främmande föremål har hittats. Evira har även uppmanat livsmedelsindustrin och handeln att effektivisera egenkontrollen och de förebyggande åtgärderna när det gäller främmande föremål.

Närmare information:

polisöverinspektör Robin Lardot, inrikesministeriet, (09) 160 42870,
överkommissarie Tarmo Lamminaho, inrikesministeriet, (09) 160 42529,
överinspektör Taina Rautio, Evira, 020 77 24289,
överinspektör Pirkko Kostamo, Evira, 020 77 24236

Teman: