Uppbundna kor måste få röra på sig på sommaren

4.7.2008

<div>Evira påminner om att mjölkkor samt kvigor som föds upp huvudsakligen för mjölkproduktion och som hålls uppbundna enligt djurskyddsbestämmelserna måste släppas ut på bete eller beredas annan ändamålsenlig plats för rastning i minst 60 dagar under perioden 1.5–30.9. </div>

Rastningsplatsen ska ha en yta på minst 6 m2 per djur. Ytan ska dock vara minst 50 m2.

Länsstyrelsen kan bevilja befrielse från det här kravet. Befrielse kan beviljas om produktionsenheten inte till sitt förfogande har lämplig betesmark, om någon annan ändamålsenlig plats för rastning inte rimligen kan ordnas eller om uppfyllandet av kravet är oskäligt av orsaker som hänför sig till trafiken, terrängen eller avstånden. Befrielse beviljas för högst tre år åt gången. Befrielsen återkallas om förutsättningarna för beviljandet upphör.


Ytterligare information:
Enheten för djurhälsa och välfärd, Evira
- Överinspektör Helena Hepola, tel. 020 77 24251,
- Överinspektör Sanna Varjus, tel. 020 77 24225 (från 8.7.2008)


Teman: