Uppföljningen av spannmålsskördens kvalitet år 2012 visar att spannmålsskörden höll en hög kvalitet

30.4.2013

<p>Informationen om kvaliteten på spannmålsskörden år 2012 har sammanförts i publikationen Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2012. Kvaliteten på spannmålsskörden var huvudsakligen hög trots att växtperioden var sval och regnig. Också den ekologiskt odlade spannmålen höll hög kvalitet, men skördenivån blev låg.</p>

Brödsädens kvalitet nådde år 2012 inte samma toppnivå som året innan. Havrens och kornets kvalitet var hög i fråga om hektolitervikt, som de blev rekordhöga under den svala växtperioden. Fler prover av den ekologiskt odlade spannmålen än åren innan undersöktes i avsikt att få en helhetsbild av ekospannmålen.

Uppföljningen av spannmålens kvalitet sammanför genomsnittsinformation om kvaliteten på spannmålen för olika sädesslag, sorter och odlingsregioner. Kvalitetsfaktorer är bland annat hektolitervikten, kornstorleken, proteinhalten, falltalet och våta glutenet.

Uppföljningen av kvaliteten bygger på prover som odlarna sänder in. Gårdarna som deltar i uppföljningen väljs ut ur jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals lantbruksregister. År 2012 sände gårdarna in sammanlagt 1 008 prover för analys. Kvaliteten på spannmålsskörden har följts upp allt sedan år 1966.

På Eviras webbplats har sammanförts mer information om spannmålsskördens kvalitet. Av tabellerna framgår bland annat antalet prover i olika klasser och regioner enligt olika kvalitetsfaktorer.

Information om spannmålsskördens kvalitet:

Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2012: Evira.fi > Publikationer > Växter > Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2012 (pdf, 2 Mb)
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Spannmåls kvalitet > Statistik av spannmålsskördens kvalitet > Spannmålsskördens kvalitet 2012

Mer information ger:

forskare Anne Mäittälä, tfn 040 740 1300
specialforskare Elina Sieviläinen, tfn 040 848 6094

Teman: