Uppgifter om Oiva-tillsynen har publicerats under årets lopp

9.5.2014

Oiva-systemet fyllde ett år i maj och tillsynsuppgifterna syntes i form av smilisar också i gatubilden vid ingången till restauranger och affärer. Det har hittills publicerats mer än 20 000 Oiva-rapporter. Ettårsdagen till ära har Livsmedelssäkerhetsverket Evira sammanställt en enkät om Oiva riktad till konsumenterna.

Ungefär hälften av Oiva-kontrollrapporterna hittills gäller restauranger eller snabbmatsställen, en femtedel affärer och en tredjedel storkök.

”Hittills har 77 procent av de kontrollerade restaurangerna, 92 procent av storköken och 85 procent av affärerna fått vitsordet utmärkt eller gott. Det är glädjande att storköken uppvisar ett så gott resultat, eftersom gruppen också omfattar sjukhus och daghem där kunderna inte själva kan välja sitt kök", säger projektchef Marina Häggman på Evira.

Vitsordet utmärkt eller gott fick fyra av fem aktörer och vitsordet bör korrigeras fick en sjättedel. Endast 1,1 procent av alla de ställen som kontrollerades bedömdes vara dåliga.

Antalet utmärkta ställen ökar

”Preliminärt ser det ut som om antalet utmärkta ställen skulle öka. Det tyder på att man sätter saker i skick. På så sätt har systemet för publicering av tillsynsuppgifter redan visat sig vara nödvändigt", säger Häggman.

Vitsordet bör korrigeras har getts var femte restaurang och snabbmatsställe och var sjunde affär, men bara sju procent av storköken. Missförhållandena hänför sig både till den dagliga verksamheten och till brister i aktörens egenkontroll.

”Av företag har redan under ett tjugotal år förväntats egenkontroll, med hjälp av vilket risker med verksamheten ska kontrolleras. En bristfällig eller felande egenkontroll tyder på att aktören inte identifierar riskerna med sin verksamhet”, säger Häggman.

Vitsordet bör korrigeras har också getts på grund av missförhållanden i anslutning till den dagliga renheten i lokalerna, arbetskläder och temperaturkontroll samt mottagning av varor och förpackningspåskrifter på egenhändigt packade varor.

Konsumenternas åsikter saknas

Oiva är ett system för publicering av kontroll av livsmedelstillsynen, som koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.Kommunernas livsmedelsinspektörer utför Oiva-inspektioner av livsmedelsbutiker, restauranger och storkök i hela landet. Föremål för kontroll är bland annat den allmänna hygiennivån, temperaturen på livsmedlen och förpackningspåskrifter i företaget. Genom att offentliggöra inspektionsresultaten vill man öka genomskinligheten av livsmedelstillsynen och ge konsumenterna information som de kan basera sina val på. Syftet är även att göra inspektionerna mer enhetliga och att öka deras effekt.

Oivas första år till ära har Evira sammanställt en konsumentenkät med hjälp av vilken Eviras forskningsenhet för riskbedömning utreder konsumenternas uppfattningar och erfarenheter av Oiva-systemet.

Länk till enkätundersökningen  

Ytterligare information om livsmedelstillsynens resultat finns på  Oivas webbsidor

Ytterligare information:
överinspektör Marina Häggman, tel. 050 562 7746

 

Teman: