Upphettning är det enda effektiva mot riskerna med obehandlad mjölk

16.4.2014

Obehandlad mjölk bör inte ges oupphettad till barn, äldre personer, gravida kvinnor eller personer med en primärsjukdom som sänker motståndskraften. Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar också att obehandlad mjölk används så fort som möjligt efter att den inhandlats. 

Man misstänker att obehandlad mjölk gjort flera personer sjuka i Östra Nyland och huvudstadsregionen. På gården som producerat mjölken som misstänks ha orsakat sjukdomsfallen har tagits prover och de undersöks som bäst i Evira.

Obehandlad mjölk är en riskprodukt, eftersom den inte pastöriseras i avsikt att förinta bakterierna den innehåller. En god mjölkningshygien och en obruten kylförvaring minskar de mikrobiologiska riskerna, men eliminerar dem inte helt.

På grund av dessa risker rekommenderar Evira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) att obehandlad mjölk inte ges oupphettad till barn, äldre personer, gravida kvinnor eller personer med en primärsjukdom som sänker motståndskraften. Evira understryker att det är skäl att iaktta varningarna och begränsningarna i märkningarna på förpackningen till obehandlad mjölk. Att obehandlad mjölk är säker kan inte helt säkerställas på något annat sätt än genom att hetta upp den åtminstone till en temperatur som motsvarar pastörisering (72 grader i 15 sekunder).

Evira rekommenderar att obehandlad mjölk används så fort som möjligt efter att den inhandlats. Långvarig förvaring i kylskåp kan öka mängden bakterier som trivs i kyla i mjölken och därmed också hälsoriskerna.

Enligt lagstiftningen skall de som producerar obehandlad mjölk ta prover av mjölken man producerat och av avföringen från korna. Proverna undersöks med tanke på de vanligaste matförgiftningsbakterierna. Mjölken kan också innehålla mer sällsynta sjukdomsalstrare som inte undersöks regelbundet, såsom yersinian som nu misstänks hos de insjuknade personerna. Även om bakterier inte påsträffas i laboratorietesterna, kan sådana ändå förekomma i mjölken.

Evira informerar om undersökningsresultaten när de är klara. 

Läs mer:
Frågor och svar om obehandlad mjölk (pdf)
Usein kysyttyä raakamaidosta maidontuottajalle
Raakamaito ja ruokamyrkytykset 
Usein kysyttyä raakamaidosta  

Mer information ger:
Överinspektör Hanna Lundström, tfn 040 1530 304
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884

 

Teman: