Utländska djupfrysta bär skall upphettas innan de används

20.3.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla att undvika användning av utländska djurfrysta bär oupphettade. Hepatit A-viruset misstänks ha smittat via djupfrysta bär.</p>

I Danmark misstänks att djupfrysta bär spridit hepatit A-viruset. I Finland utreder Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Evira tillsammans med de lokala myndigheterna hepatit A-smittorna som erhållits i Finland. Patienter har intervjuats och som bäst planeras provtagning av livsmedel. I intervjuerna har oupphettade djupfrysta bär lyfts fram som en möjlig smittkälla även i Finland.

På olika håll i landet har tidigare också förekommit flera norovirusepidemier som misstänks ha orsakats av utländska djupfrysta bär.

Evira uppmanar konsumenter och livsmedelsföretagare att kontrollera ursprunget för djupfrysta bär som man köpt in och att använda utländska bär först efter tillräcklig upphettning för att undvika matförgiftningar. Djupfrysta bär av utländskt ursprung skall antingen kokas i 2 minuters tid eller åtminstone hållas upphettade i 90 grader i minst 5 minuters tid.

Ett livsmedels ursprungsland skall anges på förpackningen, om ett utelämnande av denna information kan vilseleda konsumenten. Djupfrysta utländska bär kan vara förpackade i Finland och därför räcker det inte med att enbart kontrollera förpackarens namn utan att också ursprungslandet kontrolleras.

Man misstänker att virusen hamnar i bären via kontaminerat bevattningsvatten. Det är också möjligt att smittan beror på dålig handhygien hos plockarna. Djupfrysning håller virusen levande och smittdugliga. Om bären efter upptining används som sådana eller efter endast lätt upphettning, förintas virusen inte.

Läs mer:


Mer information ger:
Överinspektör Hanna Lundström, Evira, tfn 040 153 0304 (livsmedel)
Överinspektör Annika Pihlajasaari, Evira, tfn 040 351 6884 (livsmedel)
Överinspektör Pirjo Korpela, Evira, tfn 050 386 8429, (livsmedel)
Smittskyddsläkare Marjo Vuorela, THL, tfn 029 5248557 (hepatit)

Teman: