Utländska djupfrysta hallon skall helst ätas upphettade

8.6.2009

<p> <strong>Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att utländska djupfrysta hallon äts endast efter ordentlig upphettning. På olika håll i landet har under vårens lopp förekommit norovirusepidemier som misstänks ha orsakats av utländska djupfrysta hallon som använts i tårtor utan upphettning.</strong> </p>

Evira uppmanar konsumenter och storhushåll att kontrollera ursprunget för djupfrysta hallon man inhandlat och äta utländska hallon först efter tillräcklig upphettning för att undvika matförgiftning. Djupfrysta hallon av utländskt ursprung skall upphettas i minst 2 minuters tid i en temperatur på 90 grader.

Livsmedels ursprung skall anges på förpackningen, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten. Ursprungslandet skall kontrolleras särskilt i fråga om sådana utländska hallon, som förpackats först i Finland.

Virus hamnar i bär t.ex. via infekterat vatten. Djupfrysning håller virusen levande och smittdugliga. Om bären används som sådana efter upptining eller endast lindrigt upphettade, förintas virusen inte.

Det är mycket svårt att analysera virus i livsmedel och livsmedelslaboratorierna saknar rutinmässiga metoder att påvisa virus i bär. Arbete med att ta fram en metod pågår kontinuerligt.
Andra utländska djupfrysta bär skall också helst upphettas, om de serveras till personer som hör till riskgrupper såsom åldringar, barn och personer med nedsatt motståndskraft.

Mer information ger:
Överinspektör Taina Niskanen, tfn 020 77 24318, 050 386 8421, taina.niskanen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: