Utredningarna av EHEC-smittornas ursprung fortsätter

1.6.2011

<p>Utredningarna av kontaminationskällan till den omfattande EHEC-epidemin fortsätter i Tyskland. Via myndighetsnätverket har inte kommit någon bekräftelse på epidemins ursprung.</p>

Som en del av utredningen av ursprunget fortsätter laboratorieanalyserna av bakteriestammarna som konstaterats i gurkor. Utgående från de analyser som hittills gjorts är EHEC-bakteriestamman som konstaterats i gurkor inte den samma som den bakteriestam som isolerats från människor.

I EHEC-epidemin som började i Tyskland har redan över 1400 personer insjuknat.

Personer som rest omkring i Nordtyskland och drabbats av blodig diarré uppmanas omedelbart kontakta läkaren. Evira påminner om att grönsaker alltid skall tvättas omsorgsfullt. Det är också viktigt att tvätta händerna särskilt efter besök på toaletten och att inte laga mat då man är sjuk.

Mer information om rätt hantering och förvaring av livsmedel: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/hantering_och_forvaring/ http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/livsmedelsfaror/matforgiftningar/anvisningar_om_trygg_matlagning/

Eviras broschyr ”Tips och råd om trygg matlagning”: http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/?a=view&productId=55

Mer information ger:
Generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tfn 020 77 24000
Avdelningschef Tuula Honkanen-Buzalski, tfn 020 77 24400, 050 382 7996

Teman: