Utredningen av IPN-fallen i insjöområdet slutförd

3.9.2012

<p>I år har IPN-virus (infectious pancreatic necrosis, infektiös pankreasnekros) konstaterats vid sammanlagt fem olika fiskodlingsanläggningar i insjöområdet. Den senaste smittade anläggningen hittades vid de fortsatta undersökningarna som utfördes för att utreda smittspridningen i närheten av en tidigare smittad anläggning. IPN i insjöområdet har konstaterats i prover från regnbågsyngel. IPN-viruset påträffas årligen i Finlands havsområde, men i insjöområdet har IPN hittills varit sällsynt. IPN-viruset är ofarligt för människan och hindrar inte användning av fisken som matfisk.</p>

I de fortsatta undersökningarna av de tidigare i år konstaterade IPN -fallen undersöktes förekomsten av IPN-virus vid alla de 14 fiskodlingsanläggningar som varit i kontakt med de nedsmittade anläggningarna. Vid dessa kontakt-anläggningar hittades inte IPN-viruset.

Förekomsten av IPN-virus följs upp i insjöområdet utgående från en riskbedömning. Alla stamfisk- och yngelanläggningar i insjöområdena vilka har fått hälsotillstånd undersöks med tanke på IPN-viruset på statens försorg minst vartannat år, och om anläggningens risk att bli smittad är förhöjd tas prover oftare. Fiskodlarna uppmanas se till att de lagstadgade tillsynsundersökningarna görs enligt tidtabellen. Om fiskarna uppvisar symtom som tyder på sjukdomen IPN ska detta omedelbart anmälas till kommunalveterinären.

Evira har informerat om tidigare IPN-sjukdomsfall i insjöområdet 28.3 och 25.7.2012.

Läs mera om sjukdomen IPN
Evira.fi > Djur > Djurhälsa och djursjukdomar > Djursjukdomar > Fiskar och kräftor > IPN

Mera information:
Överinspektör Tiina Korkea-aho (fisksjukdomstillsyn), tfn 040 351 3318
Specialforskare Pia Vennerström (fisksjukdomsforskning), tfn 050 354 4603
Specialforskare Tuija Gadd (fiskvirusdiagnostik), tfn 050 357 0328
förnamn.efternamn at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Teman: