Utsäde och försäljare kontrolleras

25.6.2014

<p>Myndigheterna som övervakar utsädeshandeln gjorde 214 tillsynskontroller år 2013. Utgående från dem utfärdade Livsmedelssäkerhetsverket Evira 39 marknadsföringsförbud och sex skriftliga anmärkningar för förseelser mot lagen om handel med utsäde. Evira påminner om att officiellt kontrollerat utsäde får marknadsföras endast av registrerade återförsäljare.</p>

Anmärkningar gavs för torgförsäljning av grå, dvs. okontrollerad utsädespotatis samt förpackningssätt som strider mot bestämmelserna. Den vanligaste orsaken till marknadsföringsförbud var försäljning av okontrollerat utsäde via tidningar och internet. Dessutom försattes partier av sallats- och morotsfrö i marknadsföringsförbud, då partierna inte uppfyllde grobarhetskraven.

Som utsäde för odling av åker- och trädgårdsväxter får man i Finland endast marknadsföra certifierat, dvs. officiellt granskat utsäde. Även vid försäljning mellan gårdarna måste utsädet vara certifierat.

Utsädeshandeln övervakas av Evira samt närings-, trafik- och miljöcentralerna.

”Genom certifieringen säkerställs utsädespartiernas kvalitet.Okontrollerat utsäde kan innehålla flyghavre eller skadliga växtsjukdomar. Den som använder sådant utsäde får inget skadestånd, om det framkommer problem med utsädet”, säger sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto vid Evira.

Utsädesaffärerna måste registrera sig hos Evira

Endast näringsidkare som har anmält sig till Eviras register får marknadsföra och importera certifierat utsäde. Registreringen gäller utöver utsädesaffärer också olika marketar och detaljhandelsaffärer som marknadsför utsäde för yrkes- eller hobbyodling.

Utsädespackerier måste ha tillstånd

Evira beviljar utsädespackerier förpackningstillstånd för högst fem år.Endast ett godkänt packeri får förpacka utsäde för försäljning. Vid årsskiftet fanns det 158 godkända utsädespackerier. En förteckning över packerier som har fått tillstånd finns på Eviras webbplats.

Läs mera:
Marknadstillsyn över utsädeshandeln
Förutsättningar för utsädeshandel 
Förpackningstillstånd för utsäde och utsädespotatis och förteckning över utsädespackerier

Mer information:
sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482

 

Teman: