Utsädesundersökning presenteras på lantbruksutställningen OKRA

30.6.2014

Livsmedelssäkerhetsverket Evira är med på lantbruksutställningen OKRA på flygfältet i Oripää 2.–5.7.2014. På Eviras avdelning ges information om undersökningar av certifierat utsäde. Dessutom presenteras groning och skador som påverkar grobarheten åskådligt med hjälp av prover.

Det får bland annat inte finnas flyghavre i certifierat utsäde. På Eviras avdelning får man se närmare på flyghavre och en expert förklarar vilka kännetecken man ska ge akt på.

På avdelningen kan man också få mera information om kvalitetsuppföljningen av ekologiska spannmål.

Eviras avdelning finns på plats B 21. Välkomna!

Vägbeskrivning och mera information finns på utställningens webbplats: www.okramaatalous.fi/

Mer information:
forskare, sektionschef Hanna Ranta, tfn 0400 272 041
överinspektör, sektionschef Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482

Teman: