Vaccinationer mot hästinfluensa rekommenderas

4.4.2007

<div>Hos travhästar i södra Finland har konstaterats en luftvägssjukdom med sådana symptom som feber, snuva och hosta. Infektionen har utvecklats till en epidemi åtminstone i södra Finland. De första proverna kom den 2 april. I en preliminär Real-Time PCR –undersökning (gen M) har påträffats influensavirus A.</div>

Hästinfluensa är en lättspridd virussjukdom hos hästar. Den sprider sig antingen direkt från en häst till en annan eller via sekret (snor, saliv, näsborrsslem) från smittade hästar. Sjukdomen har en inkubationstid på 24 – 48 timmar. Sjukdomsdiagnosen bygger på kliniska symptom och på påvisande av antikroppar till viruset. Då influensa misstänks tas ett slemprov ur hästens näsborrar för påvisande av virus eller parserumprover för påvisande av antikroppar.

Med vaccination av hästarna kan man effektivt hindra hästinfluensan från att sprida sig och rentav förhindra epidemier. Det bästa skyddet erhålls om hela hästpopulationen (såsom ett helt stall) vaccineras. Skyddet som vaccinet ger mot hästinfluensa är kortvarigt och för att ett tillräckligt skydd skall kunna upprätthållas borde hästarna vaccineras regelbundet och i en epidemisituation rentav med tre månaders intervall. Också en vaccinerad häst kan sprida smitta, även om den inte själv insjuknar.

Mer information ger:
Direktör Liisa Sihvonen, forskningsenheten för virologi, tfn 050 553 9226
Specialistveterinär i infektionssjukdomar, Miia Jakava-Viljanen, tfn 050 351 0308

Teman: