Valpsjuka har påträffats på en österbottnisk minkfarm

11.1.2013

<br />

Valpsjuka har påvisats på en österbottnisk minkfarm. Minkarna uppvisade för smittan typiska symtom såsom ögonflöde, luftvägssymptom och ökad dödlighet. Smittan konstaterades genom undersökningar som utfördes på Livmedelssäkerhetsverket Evira. Valpsjuka är inte smittsamt för människan och leder inte till åtgärder från myndigheterna. Djurägaren kommer överens om eventuella åtgärder tillsammans med sin veterinär.

Än så länge vet man inget om den eventuella smittkällan.

Valpsjuka har konstaterats hos minkar senaste höst bland annat i Danmark. En valpsjuke-epidemi hos pälsdjur i Finaland har senast konstaterats 1985 – 1987. Då kom smittan med importerade djur.

Valpsjuka förorsakas av ett morbillivirus. Viruset har fått global spridning och orsakar en allvarlig infektion på såväl hund, mink, räv och iller. Sjukdomen kan kontrolleras med hjälp av vaccinering. Hundar som vaccinerats korrekt har ett mycket gott skydd mot infektion med valpsjukevirus. Tack vare utbredd vaccination ses sjukdomen för närvarande sällan hos hundar. Endast en del av pälsfarmerna vaccinerar sina djur mot valpsjuka .

Läs mera
Sjukdomar hos pälsdjur
Valpsjuka
Vaccininformation för pälsdjur (på finska)
Vaccininformation för hundar (på finska)

Mer information
Christine Ek-Kommonen, specialforskare, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, p. 050 514 3926
Ulla-Maija Kokkonen, specialforskare, forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, p. 050 526 2065

Teman: