Var återhållsam med korv och charkvaror till barnen

13.12.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Institutet för hälsa och välfärd och Statens näringsdelegation rekommenderar att barn under ett år inte alls ges korv och charkvaror på grund av nitritet dessa innehåller. Små 1-2-åriga barn i lekåldern kan ges högst en korvmåltid i veckan och charkvara då och då. Det är också skäl att begränsa 3–6-åringarnas intag av korv och charkvara. Den näringsmässiga nyttan av grönsakerna överstiger ändå de eventuella skadorna som nitratet de innehåller medför, om de bara konsumeras på ett varierande sätt. I kosten för barn under ett år är det ändå skäl att undvika grönsaker som samlar på sig nitrat.</p>

Evira, Institutet för hälsa och välfärd och Statens näringsdelegation har preciserat rekommendationerna om användningen av korv, charkvara och nitratsamlargrönsaker i kosten för barn under skolåldern.

Orsaken till rekommendationerna som getts om korv och charkvara är nitritet som tillsatts i dessa produkter och exponeringen för nitrit via hushållsvattnet. Nitrit tillsätt i köttberedningar för att förhindra tillväxten hos bakterier som orsakar matförgiftningar och behålla köttets röda färg. I rekommendationen beaktas också det hårda fettet och saltet som korvar och charkvaror innehåller.

Ingen korv eller charkvara till barn under ett år

Enligt rekommendationen bör korv och charkvara helt undvikas i kosten för barn under ett år.

Om korv och charkvara ingår i kosten för barn under skolåldern, kan högst 150 g sådant ätas per vecka. I praktiken innebär det till exempel en korvmåltid per vecka och en skiva charkvara per dag eller två korvmåltider per vecka eller två skivor charkvara per dag.

Hos små 1-2-åriga barn i lekåldern skall mängden helst vara mindre, högst en korvmåltid per vecka och charkvara då och då.

Med korv avses matkorvar, såsom knack-, grill- och länkkorv jämte råkorvar, såsom siskonkorv. Med charkvara avses påläggskorvar, såsom medvurst, balkan- och lördagskorv och kallskuret, såsom kallskuren skinka, broilerkyckling eller kalkon. Skinkfrestelse motsvarar en korvmåltid.

Grönsaker på ett varierande sätt

Enligt rekommendationerna är det i kosten för barn under ett år fortsättningsvis skäl att undvika grönsaker som av naturen samlar på sig nitrat och produkter framställda av sådana. Nitratsamlargrönsaker är spenat, rödbeta, olika bladsallater kinakål och rucola inbegripna, färska örter, grönkål, kålrabbi, pumpa, rädisa, blekselleri, fänkål, groddar och rotfruktssafter.

På grund av sina goda näringsmässiga egenskaper utgör grönsakerna en väsentlig del av en balanserad kost för barn i lekåldern. Hos en liten del av barnen under skolåldern kan det acceptabla dagliga intaget som fastställts för nitrat tillfälligt överskridas. Den näringsmässiga nyttan av grönsakerna anses ändå överstiga de eventuella skadorna som nitratet medför. I kosten för barn under skolåldern borde grönsaker användas på ett varierande sätt. Ett ensidigt bruk av grönsaker som av naturen samlar på sig nitrat är inte att rekommendera.

De nya rekommendationerna bygger på en ny riskvärdering från Evira av barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit och på social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer från år 2004. Stora nitrat- och nitritmängder kan störa syretransporten i kroppen. Exponering för nitrit har också misstänkts öka risken för diabetes, koronarsjukdom och cancer, men forskningsresultaten är ändå delvis motstridiga och något direkt orsakssamband mellan exponering för nitrit och dessa sjukdomar har än så länge inte påvisats. Tillfälliga stora förbrukade mängder utgör inget problem, utan upprepad riklig förbrukning.

I Eviras riskvärdering bedömdes risken som konsumenten medförs utgående från de acceptabla dagliga intagsvärdena (ADI), om vilka det råder allmänt vetenskapligt samförstånd. Tillsatsnitratets och -nitritets säkerhet och acceptabla dagliga intag utvärderas i EU på nytt före utgången av år 2015.

Läs mer:
Rekommendation: Användningen av grönsaker som innehåller nitrat i kosten för barn under skolåldern
Rekommendation: Användningen av korvar, knackkorvar och charkvaror i kosten för barn under skolåldern
Eviras meddelande 13.12.2013: Livsmedlen kan tillfälligt ge stora mängder nitrit

Bekanta dig med rapporten Kvantitativ riskvärdering av barns och vuxnas exponering för nitrat och nitrit (pdf, beskrivningen på svenska)


Mer information:
överinspektör,TkD Kirsi-Helena Kanninen, (rekommendation för korv, knackkorv och charkvara), tfn 040 489 3346 (anträffbar 13.12.2013 från och med kl. 13)
överinspektör, FD Marika Jestoi, (nitratet i grönsaker), tfn 040 487 7798 (anträffbar 13.12.2013 från och med kl. 13)

Teman: