Vårens fester och utländska djupfrysta hallon

20.5.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar dem som arrangerar fester denna vår att undvika användning av utländska djupfrysta hallon oupphettade. På olika håll i landet har på senare år förekommit flera norovirusepidemier som misstänks ha orsakats av utländska djupfrysta hallon.</p>

Evira uppmanar konsumenter, cateringföretagare och bagerier att kontrollera ursprunget för djupfrysta hallon man anskaffat och för att undvika matförgiftningar använda utländska hallon först efter tillräcklig upphettning. Djupfrysta hallon av utländskt ursprung skall antingen kokas eller åtminstone hållas heta i minst 2 minuters tid i en temperatur på 90 grader.

 Livsmedlets ursprungsland skall anges på förpackningen, om ett utelämnande av ursprungslandet kan vilseleda konsumenten. Djupfrysta utländska bär kan vara förpackade i Finland och därför räcker det inte med att kontrollera enbart förpackarens namn utan att kontrollera ursprungslandet.

Det misstänks att viruset hamnar i bären via kontaminerat bevattningsvatten. Det är också möjligt att kontamineringen beror på usel handhygien hos plockarna. Djupfrysning förintar inte viruset och förhindrar inte heller fortsatt kontaminering. Om bären efter upptining används som sådana eller endast lindrigt upphettade, förintas viruset inte.

Evira rekommenderar att hushåll, cateringföretag och bagerier inte använder utländska hallon oupphettade i tårtor för vårens examensfester. Evira rekommenderar också att de som arrangerar festerna inte skaffar tårtor, inte heller djupfrysta tårtor, som dekorerats med utländska hallon, om inte tårtorna försetts med en påskrift om att bären upphettats

Mer information ger:
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884
Överinspektör Pirjo Korpela, tfn 050 386 8429

Teman: