Vårens flygspridningar av rabiesvaccin inleds

26.4.2010

<p>Flygspridningen av rabiesvaccinbeten avsedda för små rovdjur längs den sydöstra gränsen inleds denna vår måndagen den 26 april 2010. Man försöker få spridningarna gjorda inom två veckor. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 6 och 22. Med spridningen av beten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprider sig till Finland.</p>

Under flygspridningen fälls 80 000 vaccinbeten längs den sydöstra gränsen. Betena sprids vattendragen undantagna inom en 25–30 km bred zon som sträcker sig från Tohmajärvi i höjd med Värtsilä till Vederlax och vidare längs sydkusten ända fram till Pyttis. Totalarealen för flygspridningarna är 5000 km², av vilket 1000 km² är vattendrag.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 5 x 4,5 x 1,5 cm stora bruna kuber på cirka 30 gram med en stark lukt av fiskextrakt. Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen, i ögonen eller i ett öppet sår skall skölja partierna i fråga omsorgsfullt med tvål och vatten och uppsöka hälsocentralen.

Rovdjur undersöks regelbundet med tanke på rabies. Om man stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur i naturen som beter sig konstigt, skall man informera den kommunala veterinären, länsveterinären eller polisen om saken. De sänder djuret till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning.

Utöver djur som beter sig konstigt och som sänds in från fältet uppföljs förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt med hjälp av undersökningar av små rovdjur särskilt i vaccineringsområdet. Evira vill också få de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet in för undersökning för att kunna följa upp läget. Proven sänds till Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg. Undersökningarna är avgiftsfria.

Mer information om rabies:
www.evira.fi > Djur och hälsa > Djursjukdomar > Rabies

Mer information om hur man sänder in små rovdjur:
www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Djursjukdomsforskning>Anvisningar för försändning av prover > Hur man sänder in små rovdjur

Mer information ger:
Sektionschef Miia Jakava-Viljanen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 050 351 0308
Överinspektör Miia Kauremaa, Enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 0400 318 510

 

Teman: