Vårens flygspridningar av rabiesvaccin inleds

29.4.2009

<div>Flygspridningen av rabiesvaccinbeten avsedda för små rovdjur inleds denna vår intill den sydöstra gränsen. Med spridning av beten vill man förhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprider sig till Finland.</div>

Man försöker få spridningarna gjorda under tiden 4.5.-10.5.09. Flygningar utförs dagligen mellan klockan 6 och 22. Under flygspridningen fälls 80 000 vaccinbeten ned intill den sydöstra gränsen. Vattendragen undantagna sprids beten ut inom en 25–35 km bred zon som sträcker sig från Tohmajärvi i höjd med Värtsilä till Vederlax och vidare längs sydkusten ända fram till Pyttis. Avståndet mellan flyglinjerna är cirka en kilometer. Allt som allt flygs 20 linjer. Flygområdet täcker cirka 8 000 km 2.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 4 x 4 x 1 cm stora bruna kuber på cirka 20 gram Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen, i ögonen eller i ett öppet sår skall tvätta partierna i fråga med tvål och för säkerhets skull uppsöka hälsocentralen.

Rabiesläget har årligen följts upp med prover från vilda djur tagna i Finland och Finlands närområden. År 2008 undersöktes i Finland sammanlagt 838 hjärnprover från djur med tanke på rabies och resultaten var negativa. Huvuddelen av proverna kom från rävar och mårdhundar.

I Finland har man allt sedan 1990 årligen spritt ut vaccinbeten längs gränsen och sedan år 2003 har spridningar utförts två gånger om året – vårar och höstar. Rabiesfall har inte konstaterats i vårt land på mer än 20 år med undantag för två djur som importerades åren 2003 och 2007 och som avlivades efter att de kommit till landet.

Om man stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur i naturen som beter sig konstigt, skall man informera den kommunala veterinären eller länsveterinären om saken. Veterinären sänder i sin tur djuret till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Utöver djur som beter sig konstigt och som sänds in från fältet uppföljs förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt med hjälp av undersökningar av små rovdjur särskilt i vaccineringsområdet. Evira vill också få de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet in för undersökning för att kunna följa upp läget. Proven sänds till Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg.

Mer information om rabies:
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Rabies  (på finska)

Mer information om hur små rovdjur sänds in:
www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Djursjukdomsforskning > Anvisningar för försändning av prover > Hur man sänder in små rovdjur

Ytterligare information:
Sektionschef Miia Jakava-Viljanen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi,
tfn 050 351 0308
Sektionschef Jessica Löfgren-Eriksson, Enheten för hälsa och välfärd,
tfn 040 572 2897Teman: