Vårens flygspridningar av rabiesvaccin inleds

24.4.2008

<div>Flygspridningen av rabiesvaccinbeten avsedda f&ouml;r sm&aring; rovdjur inleds denna v&aring;r intill den syd&ouml;stra gr&auml;nsen den 24 april 2008. M&aring;let &auml;r att spridningarna skall vara slutf&ouml;rda inom en vecka. Spridningarna upph&ouml;r senast den 10 maj 2008. Flygningar utf&ouml;rs dagligen mellan klockan 6 och 22. Med spridning av beten vill man f&ouml;rhindra att rabies bland vilda djur eventuellt sprids till Finland.</div>

Under flygspridningen fälls 80 000 vaccinbeten ned längs den sydöstra gränsen. Vattendragen undantagna sprids beten ut inom en 25–35 km bred zon som sträcker sig från Tohmajärvi i höjd med Värtsilä vidare längs sydkusten ända fram till Pyttis. Avståndet mellan flyglinjerna är cirka en kilometer. Allt som allt flygs 20 linjer. Flygområdet täcker cirka 8 000 km2.

Vaccinbetena som används vid flygspridning är cirka 4 x 4 x 1 cm stora bruna kuber på cirka 20 gram. Vaccinerna innehåller försvagat rabiesvirus som är ofarligt för djuren.

Det är bäst att lämna betena i fred i terrängen. En person som fått vaccin på slemhinnorna i munnen, i ögonen eller i ett öppet sår skall tvätta partierna i fråga med tvål och för säkerhets skull uppsöka hälsocentralen.

I Finland har man allt sedan 1990 årligen spritt ut vaccinbeten längs gränsen och sedan år 2003 har spridningar utförts två gånger om året – vårar och höstar. Rabiesfall har inte konstaterats i vårt land på mer än 18 år med undantag för två djur som importerades åren 2003 och 2007 och som avlivades snart efter att de kommit till landet.

Om man stöter på en mårdhund, räv eller något annat rovdjur i naturen som beter sig konstigt, skall man informera den kommunala veterinären eller länsveterinären om saken. Veterinären sänder i sin tur djuret till Livsmedelssäkerhetsverket Evira för undersökning. Undersökningarna är avgiftsfria.

Utöver djur som beter sig konstigt och som sänds in från fältet uppföljs förekomsten av rabies och vaccinbetenas effekt med hjälp av undersökningar av små rovdjur särskilt i vaccineringsområdet. Evira vill också få de rävar och mårdhundar och andra små rovdjur som fällts eller annars avlidit i vaccineringsområdet eller dess omedelbara närhet in för undersökning för att kunna följa upp läget. Proven sänds till Eviras forskningsenhet för fisk- och vilthälsa i Uleåborg.

Mer information om rabies:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/djursjukdomar/rabies

Mer information ger:
Direktör Liisa Kaartinen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, tfn 040 840 7364
Veterinäröverinspektör Sirpa Kiviruusu, Enheten för hälsa och välfärd, tfn 0400 920 503

Teman: