Vargen dör ofta i trafiken

3.12.2014

<p>Den vanligaste dödsorsaken för de vargar som livsmedelssäkerhetsverket Evira har undersökt på 2000-talet var en trafikolycka. Över en tredjedel av dem dog i trafiken. Av de vargar som avlivades med polisens tillstånd hade över hälften allvarliga skador eller sjukdomar. Totalt 81 vargar lämnades in till Evira för undersökning av dödsorsaken under perioden 2001 - 2014.</p>

Varje år inlämnas flera vargar som hittats döda eller avlivade till Evira för undersökning av dödsorsaken. Med tanke på sjukdomar vill Evira även undersöka sådana individer som har avlivats på grund av avvikande beteende.

Den vanligaste dödsorsaken bland de undersökta djuren var en trafikolycka: 26 vargar blev påkörda av bilar, fyra blev under tåget och en blev överkörd av en traktor. De trafikdöda vargarna var huvudsakligen friska och merparten av dem dog omedelbart i sammanstötningen.

I de fall där polisen beviljade tillstånd för avlivning var orsaken att djuret kontinuerligt rört sig nära bebyggelse, djurskyddsmässiga orsaker och fara för människor eller husdjur. Av de undersökta vargarna hade totalt 18 skjutits med polisens tillstånd. Av dessa konstaterades tio ha allvarliga och tre lindriga skador eller sjukdomar.

Vargarna som hade dödats utan tillstånd var i regel i normalt skick

Av de vargar som Evira undersökte hade 14 dödats utan tillstånd. Hos dessa djur konstaterades inga särskilda sjukdomar och de var i regel i normalt skick. Tio individer hittades döda i terrängen, ofta gömda. En hade förgiftats och de övriga skjutits. Fyra vargar hade avlivats utan vederbörligt tillstånd, men i dessa fall hade man genast meddelat polisen.

Totalt 12 självdöda vargar hittades i terrängen, i dessa fall misstänkte man inte otillåten avlivning. Dessutom hade fyra vargar avlivats på grund av sjukdom eller skada av djurskyddsmässiga orsaker utan tillstånd på förhand.

Sjukdomar konstaterades sällan

Vargen dör sällan i sjukdomar: den vanligaste sjukdomen var skabb, som hade drabbat sex av de undersökta djuren. Hos totalt sju vargar fann man gamla skottskador.

Flest vargar lämnades in för undersökning från Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax.

Närmare uppgifter om vargarnas dödsorsaker finns i Eviras rapport (på finska).

Läs mer om sjukdomar bland frilevande djur.

Mer information:
specialforskare Marja Isomursu, forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa,
tfn 040 512 1248

 

Teman: