Varifrån härstammar livsmedlet?

5.10.2009

<p>I påskrifterna på förpackningen till livsmedel finns inte alltid information om livsmedlets ursprung. Det är ändå obligatoriskt att ange grönsakers, frukters, nötkötts och fiskens ursprung. På förpackningarna används också frivilliga påskrifter och märkningar såsom Gott från Finland -svanflaggan eller Nyckelflaggan. Vet folk vad dessa märken betyder?</p>

Eviras enkät om vad märkena betyder på mässan Farmari besvarades av 794 konsumenter. Av dem trodde 39 % att märkena betyder samma sak. Så är det ändå inte. Märkena betyder nämligen olika saker. Nyckelflaggan anger i första hand att det rör sig om inhemskt arbete, men garanterar nödvändigtvis inte att livsmedlets råvaror är inhemska. Svanflaggan garanterar däremot att det kött, den fisk, den mjölk och det ägg som en produkt innehåller i sin helhet är inhemskt.

Enligt lagstiftningen är ursprungsinformationen obligatorisk i sådana fall, då ett utelämnande kan vilseleda konsumenten. Då en produkt till exempel har en finländsk marknadsförare, fastän produkten är tillverkad någon annanstans, skall ursprunget anges i påskrifterna på förpackningen.

Skyldigheten att ange ursprunget sträcker sig ändå inte ända fram till livsmedlets råvaror. På korv behöver till exempel inte anges det utländska köttets ursprung, om sådant används vid tillverkning av finländsk korv. Ursprunget för livsmedel som består av flera råvaror är också samma som deras tillverkningsland.

Grönsakers och frukters ursprungsland skall alltid anges. Då frukt och grönsaker förpackats i konsumentförpackningar skall ursprungslandet anges på förpackningen. Vid försäljning i lösvikt, såsom i butiker och på torg, skall ursprungslandet märkas ut på en separat skylt, till exempel på samma skylt som priset.

Ursprunget för nötkött skall alltid anges. Också för annat kött skall ursprunget på motsvarande sätt anges, också i sådana fall, då t.ex. kryddade eller marinerade beredningar tillverkas av köttet.

Ursprunget för fisken skall också anges. Om fisken är fångad i sötvatten, anges urspungslandet. Om fisken är fångad i havet, anges någon av de fastställda 12 havsområdena. Om fisken är odlad, anges det land, där odlingen skett.

Plockade naturprodukters, såsom svampars och bärs ursprung skall anges endast, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten. Om finländska blåbär och kantareller saluhålls på ett torg, behöver ursprunget inte anges, men om de härstammar någon annanstans ifrån, skall ursprunget anges.

Konsumenter som lägger märke till oklarheter eller fel i ursprungsinformationen kan ge respons om detta till hälsovårdsinspektören i hemkommunen. Kontaktuppgifterna finns på Eviras webbsidor:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/respons_om_livsmedel/

Mer information om livsmedlens ursprung finns på webbsidorna till kampanjen Fräscht och färskt, förpackningspåskrifterna i blickpunkten. På sidorna finns också den nya kampanjfiguren ”Tomatita”:

Mer information ger:
inspektör Mari Järvenmäki (grönsaker och frukt), tfn 020 77 25143, 040 840 7948
överinspektör Tytti Itkonen (övriga livsmedel), tfn 020 77 24296, 050 558 2696

Teman: