Världens ledande kräftpestforskare samlas i Tammerfors

15.8.2013

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar ett öppet seminarium om den mest förödande kända kräftsjukdomen, kräftpest, 31.8. - 1.9.2013 i Tammerfors. Seminariet sammanför forskare från olika håll i världen specialiserade på kräftor och kräftsjukdomar. Seminariet utgör en del av den årliga sammankomsten för de laboratorier i Europeiska unionen som svarar för forskningen kring kräftsjukdomar. <br /></p>

Under seminariet behandlas kräftpestens egenskaper på bred front. Föredragshållarna är kända kräftpestforskare och kräftpestexperter på Världsorganisationen för djurhälsa (World Organisation for
Animal Health OIE) som svarar för kräftpestdiagnostiken.

Endast få misstänkta fall av kräftpest sommaren 2013
Denna sommar har endast några få flodkräftprover kommit in för undersökning till Eviras verksamhetsställe i Kuopio som är det ena referenslaboratoriet för kräftpest under Världsorganisationen för djurhälsa. Endast ett fall har hittills bekräftats som kräftpest och det var en pest av signalkräfttypen som i juni påträffades i Ule träsk. Det förekommer vissa misstankar om att flodkräftstammen försvinner till följd av pesten. I dessa fall har ibland också konstaterats döda kräftor, men de har inte samlats in som prover.

Det lönar sig att skicka in döda och krassliga kräftor som påträffats utanför kräftfångstsäsongen för undersökning. Med de nuvarande metoderna kan kräftpesten bekräftas som orsaken till problemen också av döda kräftor, om dessa inte är alltför förskämda. För att hindra förskämning kan man också frysa kräftorna efter att de påträffats.

Anvisningar om hur prov av kräftor tas och sänds in kräftor

Kräftpesten allmän bland signalkräftorna
Så gott som alla signalkräftor bär på kräftpesten och också i vattendragen med flodkräftor kan pesten vara symptomfri i många år. För att kräftvattnen skall skyddas från ny smitta är det bra att hålla i minnet att kräftpestsporer kan sprida sig med fuktiga redskap då man rör sig från ett vattendrag till ett annat. Allra farligast är ändå en signalkräfta som bär på smittan, eftersom flodkräftan inte kan klara sig i samma vattendrag som den.

Välkommen till seminariet!
Seminariet är öppet för alla, men ett deltagande förutsätter en förhandsanmälan. Seminariespråket är engelska.

Program och anmälning

Läs mer om kräftpest
Läs mer om kräftpestreferenslaboratorieverksamheten
Bekanta dig med referenslaboratorieverksamheten

Teman: