Värmen gynnar koloradoskalbaggarna – bråttom att göra observationer

22.7.2013

<p>Fram till mitten av juli har sju förekomster av koloradoskalbagge hittats. Alla observationer har gjorts i Sydöstra Finland och Södra Savolax. Nu är det ytterst viktigt att hitta eventuella nya förekomster. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber yrkes- och husbehovsodlarna att fortsätta ge akt på eventuella skalbaggar i potatisbestånden och anmäla observationer till Evira.</p>

Under sommaren 2013 har koloradoskalbaggar hittats i Miehikkälä, Taipalsaari, Savitaipale (tre) och Hirvensalmi (två). Två förekomster hittades då inspektörer gjorde kartläggningar och alla andra har anmälts av odlarna. Det verkar som om de skalbaggar som hittills har hittats är avkomlingar av skalbaggar som har övervintrat från i fjol somras. Det kan fortfarande finnas nya härdar som övervintrat på de områden där skalbaggar förekom år 2011 och 2012.

Det är också fullt möjligt att nya fullvuxna skalbaggar har kommit till Finland med luftströmmar från söder och sydost.

På de platser där koloradoskalbaggar har hittats har skalbaggens alla utvecklingsstadier funnits: ägg, larver, puppor och fullvuxna. De första fullvuxna skalbaggarna av den andra generationen håller nu på att komma upp ur jorden från puppstadiet och börjar synas i potatisbestånden. Nu är det mycket viktigt att kontrollera potatisbestånden så att alla skalbaggar kan utrotas.

Husbehovs- och yrkesodlarnas observationsanmälningar

Evira uppmanar att man ska ringa och anmäla alla misstankar om koloradoskalbaggar till telefonnumret för observationsanmälningar. Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (säkrast kl. 9–20, även under veckosluten).

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Lär dig att känna igen den vuxna skalbaggen och larven

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras larver på potatisblasten. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång med tio svarta längsgående ränder på den gula ryggen. Nu är det ganska lätt att upptäcka härdar med larver, eftersom potatisblasten är jämngrön. Skalbaggens larver är ungefär en centimeter långa och har välvd rygg. Larverna är orangeröda och på den mellersta delen finns två rader med svarta prickar längs sidorna. Larvens huvud är svart. Larverna rör sig och äter av potatisblasten hela tiden.

De fullvuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. Den avätna potatisblasten bildar härdar i beståndet och kan lättare urskiljas från den övriga blasten.

Mer information:
En karta över förekomstplatser år 2011–2013, bilder av koloradoskalbaggen samt anvisningar om hur man granskar blasten och vad man ska göra vid fynd finns på Eviras webbplats: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information:
sektionschef Raija Valtonen, tfn 040 560 2510

Teman: