Värmen väcker koloradoskalbaggarna

15.6.2007

<div>Försommarens varma väder har fått koloradoskalbaggarna att vakna tidigare än vanligt och till exempel i Estland upptäcktes skalbaggar redan i början av juni. Enstaka skalbaggar som övervintrat kan förekomma också i Finland, främst i närheten av östgränsen, och de väntas komma upp ur jorden inom de närmaste veckorna. På grund av koloradoskalbaggarna lönar det sig att kontrollera sina potatisodlingar genast efter plantsättningen.</div>

Koloradoskalbaggarna vaknar ur sin vinterdvala då jordens temperatur stiger över 15 grader. Det här sker i allmänhet i månadsskiftet juni-juli, men i år bedöms tidpunkten inträffa till och med två veckor tidigare. Skalbaggarna övervintrar som vuxna nedgrävda i jorden.

Närmaste områden med permanent förekomst av koloradoskalbaggar är i Ryssland söder och norr om Ladoga. Under de senaste åren har förekomster av koloradoskalbaggar upptäckts också i Finland, men man har lyckats utrota dem. Flest skalbaggar har hittats nära östgränsen i Södra och Norra Karelen. Om skalbaggarna lyckas föröka sig kan stora förekomster av koloradoskalbaggar uppkomma i potatisodlingarna.

Det är svårt att hitta enstaka skalbaggar, men där de har övervintrat kan det finnas tiotals fullvuxna skalbaggar. Om man ser att någon har ätit av potatisblasten kan det tyda på förekomst av koloradoskalbaggar. Då måste platsen undersökas noggrant så att eventuella fullvuxna koloradoskalbaggar eller grupper av ägg hittas. På försommaren finns ännu inga larver.

En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta ränder och huvudet är orange med svarta prickar. Skalbaggens gula ägg är till storleken som mannagryn och finns i täta grupper på undersidan av bladen. Vuxna skalbaggar och larver äter till en början hål i potatisblasten, senare äter de upp bladen helt.

Koloradoskalbaggen är en av världens värsta skadegörare på potatis. Dess effektivitet beror på det stora antalet skalbaggar, och i värsta fall kan de förstöra hela potatisskörden. I Finland är koloradoskalbaggen en karantänsskadegörare. Tills vidare har dess spridning kunnat förhindras. För inspektionerna och bekämpningen svarar växtskyddsmyndigheterna dvs. Evira och TE-centralernas växtinspektörer.

Ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida:
www.evira.fi/koloradoskallbagge
Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter (på finska):
www.evira.fi/koloradonkuoriainen

 

Ytterligare information:
Överinspektör Jaana Hietala, tel. 020 77 25043
Äldre inspektör Olli Elfving, tel. 020 77 25048
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: