Växthälsolaboratorierna utvecklas i form av ett nordisktbaltiskt samarbete

2.6.2014

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar årets 2014 nordiskbaltiska möte för växthälsolaboratorier i Helsingfors. Mötet koncentrerar sig på metoderna som anlitas vid bestämning av växtskadegörare och på valideringen av dessa.</p>

Behovet av regelbundna möten mellan de nordiska och baltiska växthälsolaboratorierna har uppkommit av den snabba utvecklingen i laboratoriebranschen och av viljan att lösa problem och planera framtiden tillsammans.

Expertmötet år 2014 hålls den 3-4.6.2014 i Helsingfors. I mötet deltar allt som allt ett tjugotal experter i växthälsobranschen från såväl Finland som Norge, Danmark, Estland, Litauen och Lettland. 

Ett centralt tema på mötet är valideringen av metoderna som anlitas vid bestämning av växtskadegörare. Utöver det utvärderas kvalitetssystemen i branschen och hörs expertföredrag om växtskadegörare och skadegörarläget i deltagarländerna.

Syftet med de årliga nordiskbaltiska växthälsolaboratoriemötena är att öka samarbetet, sänka barriärerna experterna emellan och utnyttja de gemensamma kunskaperna till exempel vid utveckling av metoder och lösning av problem i branschen.

Det var Estlands medlemskap i EU som gav idén om att ta med de baltiska länderna. I och med medlemskapet deltar Estland också i det av EU finansierade programmet Twinning, inom vilket man också utvecklar det nordiska samarbetet. I och med sitt medlemskap i EU har sedermera också Litauen och Lettland kommit med.

Mer information om mötet:
specialforskare, sektionschef Jukka Tegel, tfn 040 575 9174

 

Teman: