Växtskyddsmedel som inte mera finns i registret ska föras till problemavfallsinsamling

17.3.2008

<div>Evira p&aring;minner jordbrukare, handel samt hush&aring;ll om att alla preparat som inte mera finns i registret &ouml;ver v&auml;xtskyddsmedel samt preparat som &auml;r f&ouml;r&aring;ldrade eller annars inte kan anv&auml;ndas utg&ouml;r problemavfall som m&aring;ste samlas in. V&auml;xtskyddsmedel som inte mera finns med i registret f&aring;r inte l&auml;ggas tillsammans med vanligt hush&aring;llsavfall eller spridas i milj&ouml;n utan de ska f&ouml;ras till kommunernas insamlings- eller behandlingsplatser f&ouml;r problemavfall. </div>

Kommunerna måste ordna insamling och behandling av problemavfall från boende samt från jord- och skogsbruk. Kommunens avfallshantering eller ett företag som har behövligt miljötillstånd för insamling har fasta insamlingsplatser dit man kan föra sådant avfall. Många kommuner har också ambulerande mottagningsställen för problemavfall. Information om insamlingsplatserna och eventuella avgifter fås bl.a. av kommunens miljöskyddsmyndigheter eller på kommunens webbplats.

Avfallets innehavare är ansvarig för alla åtgärder som rör avfallet. Preparat som tagits ur bruk kan lagras i samma utrymme som växtskyddsmedel som används, men de ska hållas tydligt åtskilda. Man får dock inte låta dem ligga i lager i åratal. Giftiga ämnen måste alltid förvaras i ett låst utrymme. Preparaten ska förvaras i sina originalförpackningar.

Förpackningar i dåligt skick ska placeras i ett hållbart, tätt, förslutbart kärl. Om det inte finns närmare uppgifter om förpackningens innehåll skriver man ”Giftigt växtskyddsmedel. Sammansättning okänd" på förpackningen. Preparat som innehåller tungmetaller, t.ex. kvicksilver eller koppar, ska märkas med texten ”Innehåller tungmetall”.

För växtskydd får man använda endast de preparat som finns i registret över växtskyddsmedel.

Mera information om ämnet:
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtskyddsmedel > Lagring och destruering
Broschyr (200 kbytes, pdf)
Kommunernas kontaktuppgifter: www.kommunerna.net
Information av problemavfall: www.ongelmajate.fi
Ekokem Oy www.ekokem.fi
Avfallsverksföreningen ry (JLY ) www.jly.fi

Ytterligare information:
biträdande direktör Eija-Leena Hynninen, Evira, 020 77 25180
överinspektör Reijo Vanhanen, Evira, 020 77 25182
kasvinsuojeluaineet@evira.fi

Teman: