Vetenskaplig riskvärdering i 10 år

19.10.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar ett 10-årsjubileumsseminarium om riskvärdering och om riskvärderingens historia inom området livsmedelssäkerhet och djursjukdomar i Finland. Under seminariet presenteras riskvärderingen och riskvärderingens betydelse med tanke på utvecklingen av tillsynen. Beslutsfattande kräver i dagens invecklade förhållanden vetenskaplig riskvärdering, i vilken också osäkerhetsfaktorerna som hänför sig saken tas i beaktande.</p>

Första dagen av seminariet koncentrerar sig på riskanalys och forskningen inom riskvärderingens område i Finland. Experter på forskningsenheten berättar om mikrobiologisk och kemisk riskvärdering av djursjukdomar och livsmedel inom enheten. Det internationella samarbetet på riskvärderingens område behandlas likaså.

De två sista dagarna av seminariet har reserverats för vetenskaplig riskvärderingsutbildning till experter. Det rör sig om den sjätte internationella utbildningen som forskningsenheten för riskvärdering arrangerar.

Jubileumsseminariet hålls 26 - 28.10.2011 i Evira-huset i Helsingfors (Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors), auditorium Kalevi C111.

Programmet och anvisningar om hur man anmäler sig
www.evira.fi>Etusivu> Tapahtumat

Bekanta dig med Eviras riskvärdering
www.evira.fi >presentation >verksamhet >riskvärdering

Mer information ger:
enhetschef Kirsti Savela, forskningsenheten för riskvärdering,
tfn 050 439 5220, kirsti.savela@evira.fi

Teman: