Vetenskapsdag i Evira 9.10.2013

3.10.2013

<p>Välkommen att lyssna på intressanta föredrag om djurens hälsa och välfärd och livsmedelssäkerheten. Under vetenskapsdagen kan du också bekanta dig med en omfattande posterutställning från Livsmedelssäkerhetsverket Eviras hela vetenskapliga forskningsfält.</p>

Vetenskapsdagen är en tillställning som är öppen för alla och ingen förhandsanmälan krävs.

Vetenskapsdagen arrangeras kl. 9.30 - 13.30 i Evirahuset, Mustialagatan 3, i Vik i Helsingfors.

Program
Välkomsthälsning
forskningschef Liisa Sihvonen, Evira 

Djurens hälsa och välfärd kl. 9.30 - 11.00
Svininfluensainfektion bland finska svin
specialforskare Tiina Nokireki, forskningsenheten för djursjukdomsvirolgi
Klövinflammationernas bakteriologi
forskare Erja Malinen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi
Förekomsten av bisjukdomar i Finland
forskare Sirpa Heinikainen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi
Får- och getnäringen som spridningsmiljö för djursjukdomar
specialforskare Leena Sahlström, forskningsenheten för riskvärdering

Paus 11.00 - 12.00

Livsmedelssäkerheten kl. 12.00 - 13.30
Utvärdering av exponeringen: finländska vuxnas exponering för nitrat och nitrit
specialforskare Johanna Suomi, forskningsenheten för riskvärdering
Smörjer vi kråset med för stora mängder akrylamid
specialforskare Marja Lahti, forskningsenheten för kemi och toxikologi
Långvarig kontamination av obehandlad mjölk med kampylobakter
forskare Anniina Jaakkonen, forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi
Kampylobakter och modellering
specialforskare Jukka Ranta, forskningsenheten för riskvärdering

Läs mer om Eviras vetenskapliga forskning
Evira > Om oss > Verksamhet > Vetenskaplig forskning

Mer information om vetenskapsdagen:
forskningsdirektör Liisa Sihvonen
tfn 050 553 9226

Teman: