Veterinärförteckningen år 2012 färdig

10.12.2012

<br />

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har publicerat årets 2012 veterinärförteckning.
I förteckningen ingår de legitimerade veterinärerna i Finland och också de veterinärer som avlagt specialveterinärexamen och sådana veterinärmedicinestuderande, som har rätt att temporärt utöva veterinäryrket. Med är också de veterinärer, som har rätt att temporärt och sporadiskt tillhandahålla veterinärtjänster i Finland.

Till skillnad från tidigare praxis innehåller förteckningen inte veterinärernas kontaktuppgifter eller kommunveterinärernas och länsveterinärernas namn och kontaktuppgifter. Kommunveterinärernas och länsveterinärernas kontaktuppgifter finns på Eviras webbplats under
Evira ingångssida > Djur > Veterinärtjänster

Förteckningen bygger på det veterinärregister som Evira upprätthåller. Med veterinärregistret som bas upprätthålls också en offentlig informationstjänst och informationen i denna tjänst uppdateras i realtid. Den offentliga informationstjänsten finns under
Eviras ingångssida > Presentation > Verksamhet > Veterinärtjänsten > 
Den offentliga informationstjänsten

Veterinärförteckningen levereras avgiftsfritt till regionförvaltningsverken, apoteken och läkemedelspartiaffärerna. För andra är veterinärförteckningen avgiftsbelagd.
Veterinärförteckningen kan beställas på adressen
Evira > Julkaisut > Eläimet > Eviran julkaisusarja

Mer information:
sekreterare Anita Venäläinen, enheten för juridiska frågor, tfn 050 555 3982

Teman: