Veterinärregistrets webbsöktjänst öppnas 1.7.2011

1.7.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira öppnar 1.7.2011 en offentlig informationstjänst som der grundläggande information om personerna som utövar veterinäryrket. Den finskspråkiga webbsöktjänsten bygger på det veterinärregister, som Evira upprätthåller och som utgör en del av veterinärförvaltningens informationssystem Elite. Elite upptar för närvarande information om cirka 2 200 personer som utövar veterinäryrket. Informationen uppdateras från Elite i realtid, men den kan ändå inte ändras via den offentliga informationstjänsten. Till informationstjänsten kommer man via Eviras finskspråkiga webbplats under adressen www.evira.fi &gt; Evira &gt; Asiointi &gt; Sähköinen asiointi &gt; Yleiset &gt; <a href="/portal/56519" title="Eläinkääkärirekisterin tietopalvelu">Eläinlääkärirekisterin tietopalvelu</a>. Tjänsten erbjuds på svenska hösten 2011.</p>

Via veterinärregistrets offentliga informationstjänst får man veta om en person har rätt att utöva veterinäryrket i Finland. Tidigare har man kunnat kolla upp saken hos Evira enbart via telefon, men via söktjänsten är informationen tillgänglig också utanför tjänstetiden. Veterinäryrket för utövas av bl.a. en sådan person, som i Finland legitimerats som veterinär eller en sådan veterinärstuderande, som har temporär rätt att utöva veterinäryrket.

Sökresultat består av personens namn och identifikationsnummer och information om datumet för legitimationen eller giltighetstiden för den temporära rätten att utöva yrket (till exempel Maija Jokinen, legitimationsbeslut 15.1.2010 eller Eero Eskola, temporär rätt att utöva veterinäryrket 2.1.2009 - 2.1.2012). Om en persons rätt att utöva yrket begränsats, syns också detta i sökresultatet. Mer detaljerad information om begränsningen ger Evira via telefon.

Informationstjänsten ger ingen information om personens adress eller arbetsplats. Om en persons rätt att utöva yrket helt fråntas, finns ingen information om denna person i informationstjänsten.

Man kan söka information via veterinärregistrets offentliga informationstjänst endast för en person åt gången. Som sökord skall användas personens namn eller identifikationsnummer. Identifikationsnumret är ett fyrsiffrigt tal som Evira gett utövaren av veterinäryrket. Noggrannare sökanvisningar finns på webbplatsen Evira.fi.

Mer information ger:

  • sekreterare Kirsi Rantala (vikarieras av Niina Pajalin), Evira, tfn 02077 24322, 050 555 3982 (hur informationstjänsten används)
  • jurist Minna Ruotsalo, Evira, tfn 02077 24323 (juridiska frågor som hänför sig till veterinärregistret) - via e-post: kirjaamo@evira.fi

Teman: