Veteskörden rekordstor år 2014

27.11.2014

<p>Vetet gav den bästa skörden på tio år 2014 och även rågskörden var betydligt större än 2013. Skördemängden av ekohavre var god och den innehöll betydligt mindre mykotoxiner än året innan.&nbsp;</p>

Fastän vårvetets kvalitet var något sämre än föregående år finns det tack vare toppskörden tillräckligt med vete av god kvalitet för livsmedelsändamål. Det torra tröskningsvädret i augusti gjorde att även råg av god kvalitet kunde tröskas.

Ekospannmålen utgör ungefär tre procent av hela spannmålsskörden. Ekospannmålens kvalitet motsvarar i stort sett kvaliteten på konventionellt producerade spannmål.

”Det är glädjande att det förekom mykotoxiner i endast fem procent av de undersökta havreproverna.I fjol fanns det mykotoxiner i till och med en fjärdedel av proverna. Låg halt av mykotoxiner innebär att havren är trygg för både djur och människor”, konstaterar enhetsdirektör Mirja Kartio vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för växtanalytik.

Evira följer årligen upp spannmålsskördens kvalitet för att garantera att den är trygg och för att få fram information för livsmedels- och foderindustrin, spannmålshandeln samt jordbruken om spannmålens bruksegenskaper. Tikes (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) skördestatistik innehåller en sammanställning av uppgifter om skördemängden. Eviras uppföljningsundersökning innehåller också information om kvaliteten på spannmål som ska användas som foder på gårdarna samt om spannmålens säkerhet.

Av de spannmål som produceras i Finland går 15 procent till livsmedel, en femtedel som råvara till foderindustrin och nästan hälften ges som foder till gårdarnas husdjur. Mindre än en tiondel av skörden behövs som utsäde, som energikälla på gårdarna och som industriråvara, exempelvis för stärkelse- och enzymproduktion.

Läs mer: 
Spannmålsskördens kvalitet 2014  
Kvalitetsfaktorer för spannmålet
Veteskörden översteg för första gången en miljard kilo  (Tikes meddelande 27.11.2014)

Uppgifter om spannmålens kvalitet:
Evira, enheten för växtanalytik
enhetsdirektör Mirja Kartio, tfn 040 534 5510
specialforskare Elina Sieviläinen, tfn 040 848 6094
förnamn.efternamn@evira.fi

 

Teman: