Vi utvecklar webbplatsen Evira.fi – välkommen med

11.11.2011

<p>Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats Evira.fi har besökare som är intresserade av olika saker och söker information och tjänster för varierande behov. Vi vill utveckla vår webbplats så att den motsvarar de olika användarnas behov så bra som möjligt. Vi hoppas att även du vill bidra med din åsikt till detta utvecklingsarbete. Genom att svara kan du också vinna priser.</p>

Denna gång fokuserar vi särskilt på hur vi kunde göra Evira.fi-startsidan ännu tydligare och bättre fungerande.

Vår enkät är öppen 11–28.11.2011. Det tar cirka 5–10 minuter att svara. Du kan även svara anonymt. Svaren behandlas konfidentiellt.

Bland alla som svarat och lämnat sin kontaktinformation lottar vi ut tre Finnkino-biobiljettpaket (à två biljetter) och fem exemplar av den populära finska barnboken Vuoden pöpö. Vi meddelar vinnarna personligen.

Du kommer till enkäten via länken https://www.webropol.com/P.aspx?id=585572&cid=84469845

Mer information:
Sirpa Lotsari, webbchefredaktör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 050 5623 846, webmaster at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: